Sveaskogs vd får sparken

UPPSÄGNING. Sveaskogs vd Hannele Arvonen får sluta med omedelbar verkan. "Vi har varit helt överens om den strategiska inriktningen och vad vi ska jobba emot. Men vi har inte kunnat komma fram till en samsyn kring hur det ska ske." säger styrelseordförande Eva Färnstrand till Altinget.

Brist på nödvändig samsyn mellan vd och styrelse. Det anges som orsaken till att statliga Sveaskogs vd Hannele Arvonen får lämna sitt uppdrag, mindre än ett och ett halvt år efter att hon tillträdde.

– Hannele Arvonen har gjort ett utmärkt arbete med att fånga synpunkter, förslag och insikter från organisationen, men styrelse och vd saknar nödvändig samsyn om bolagets strategiska inriktning och hur den kan implementeras varför våra vägar nu skiljs, säger Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Per Matses, tidigare ekonoimchef och vice vd, får kliva in som tillförordnad vd i väntan på att styrelsen har rekryterat en ersättare. Matses är tillförodnad vd från och med måndagen.

Bolaget i blåsväder

Sveaskog har återkommande varit i blåsväder på grund av olika konflikter kring kontroversiella avverkningar. Styrelsen kommenterar inte någon av dessa konflikter i pressmeddelandet, men skriver:

"Sveaskog står inför flera utmaningar, inte minst att förena ett fortsatt högt uttag av den viktiga skogsråvaran med ökade insatser för biologisk mångfald. Den strategiska inriktning Sveaskog antagit kommer att ställa krav på ett tydligt och omfattande utvecklings- och förändringsarbete, varför styrelsen beslutat att genomföra ett ledarskifte."

Till ATL säger Hannele Arvonen: "styrelsen tror inte att jag kan implementera strategin".

Ordförande: Vi har inte fått en konkret och tydlig beskrivning

Eva Färnstrand säger i en intervju med Altinget att styrelsen hade önskat en tydligare konkretisering av den nya strategi som bolaget har antagit.

– Vi har haft en genomarbetning av Sveaskogs strategi förra året och vi kunde konstatera att det finns en omvärld som har väldigt nya och annorlunda förväntningar på skogsbolag rent allmänt. Vi har också konstaterat att frågan om biologisk mångfald har aktualiserats på ett sätt som den inte varit förut, och jämställts med klimatpåverkan, säger Färnstrand och fortsätter:

–  Det där har bland annat lett till att vi fått en skärpt ägarpolicy, där det bland annat väldigt tydligt sägs att de statliga bolagen ska bidra till att nå de nationella miljö- och klimatmålen. Vår strategi har den inriktningen och sedan ett halvår tillbaka har vi en ny strategisk inriktning där vi har som målsättning att utveckla skogens alla värden.

Var är det då ni saknar samsyn med Hannele Arvonen?
– Vi har varit helt överens om den strategiska inriktningen och vad vi ska jobba emot. Men vi har inte kunnat komma fram till en samsyn kring hur det ska ske. Hur det praktiskt ska omsättas i verksamheten.

Kan du exemplifiera lite mer ingående?
– Det handlar om att vi inte har fått en konkret och tydlig beskrivning av hur man skulle gå till väga. Vi tycker att vi skulle behöva arbeta vidare på den och vi hoppas att vi ska kunna fastställa den under första kvartalet. Men det arbetet är inte klart, säger Eva Färnstrand och fortsätter:

– Det hade inte behövt vara exakta åtgärder. Men man behöver beskriva hur, och vilken typ av åtgärder.

Det har ni alltså inte fått, fastän ni velat ha det?

– Nej, inte på det sätt som vi hade önskat.

Finns det några kopplingar till det att DN i dag inlett en artikelserie där bland annat Sveaskogs arbete belyses?
– Det finns ju artiklar om Sveaskogs arbete då och då, ganska regelbundet, får man säga. Artikeln har inte något i sig med beslutet att göra, men det är klart att artikeln belyser också frågor som ligger nära vår strategi.

Blir uppdraget för tillträdande vd att konkretisera strategin ?
– Per Matses är väl bekant med Sveaskog och kan bolaget utan och innan. Vi har stort förtroende för honom och hans förmåga att sy ihop en beskrivning som vi kan vara överens om.

Artikeln har uppdaterats efter publicering.

,

Forrige artikel Planerna på take away-skatt väcker ilska Planerna på take away-skatt väcker ilska Næste artikel C, SD och M skeptiska till att ge havet egen lag C, SD och M skeptiska till att ge havet egen lag
  • Rapportera

    Dag Lindgren

    Sveaskog måste samexistera med kritiska röster

    Jag är förvånad över att Sveaskog tror sig kunde undgå diverse kritiska skriverier och angrepp med ändrad politik och tror Sveaskog visar handlingskraft genom att sparka VD. Delvis högljudd kritik ligger inbyggd i systemet och det måste skogsnäringen lära sig att samexistera med. Sedan tycker jag för min del att den biologiska mångfalden inte behöver ytterligare stärkas och att klimatet är viktigare. Utrotningsrisken för svenska skogsarter överdrivs väsentligt av rödlistan. Det finns nu fler arter i den svenska skogen än någonsin förut. Ingen svensk art har ännu kategoriserats som globalt utrotad.

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

ETS. Regeringens och myndigheternas lobbyförsök räckte inte till, statliga järnmalmsjätten LKAB åker på ännu en nitlott i kampen om fria utsläppsrätter.
"Men det påverkar fortsatt inte våra omställningsplaner" säger LKAB:s Stefan Savonen.