Delade uppfattningar om dansksvensk sandundersökning

GRANNSAMVERKAN. Danska och svenska myndigheter beställde tillsammans en undersökning av sandsugningens konsekvenser i Öresund. Men på olika sidor om sundet läser man rapporten på olika sätt.

"Utvinningen av råvaror i Öresund har en mycket begränsad negativ effekt på miljön utanför själva utvinningsområdena." Det konstaterade danska Miljøstyrelsen i ett pressmeddelande i slutet av september. Det var i samband med publiceringen av en rapport om miljökonsekvenserna av sundsugning i området Disken i norra Öresund samt två litteraturstudier kring sandutvinning i det dansksvenska sundet.

Rapporten, gjord av miljökonsultbolaget Ramböll, är en gemensam beställning av danska Miljøstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne. Detta eftersom Disken är ett område som ligger både på danskt och svenskt vatten. I rapporten undersöks hur sandutvinningen har påverkat området och hur miljön har återhämtat sig efter att sandsugningen upphörde år 2014.

Men Länsstyrelsen i Skåne har ännu inte publicerat rapporten. Den ska översättas och länsstyrelsen vill även lägga till ett eget förord, där man lyfter sin syn på rapportens resultat. Det förklarar Charlotte Carlsson, marinbiolog vid Länsstyrelsen i Skåne.

Login