Strid väntas om miljöstöd i jordbrukspolitiken

CAP. Frågan om hur mycket av det gemensamma jordbruksstöden ska gå till miljö- och klimatåtgärder börjar bli het i förhandlingarna på EU-nivå.

Detta efter att miljöutskottet i EU-parlamentet enats om sin ståndpunkt inför reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken under åren 2021 och 2027. Bland annat förespråkar de att minst 30 procent av direktstöden, som utgör runt hälften av budgeten, ska knytas till åtgärder med tydliga miljö- och klimatmål.

Därmed sätter de en siffra på ett styrmedel som EU-kommissionen har föreslagit ska in i reformen. I ministerrådet är detta dock ganska kontroversiellt, enligt Lars Olsson som samordnar den svenska regeringens förhandlingar.

– Det är inte så troligt att man skulle kunna enas om en siffra i rådet. Snarast är det mest aktuellt att diskutera om det ens ska vara ett krav på att det ska vara obligatoriskt att knyta en del av direktstöden till miljö- och klimatåtgärder. Slutresultatet blir då något som man får förhandla om mellan lagstiftarna, säger Lars Olsson till Altinget.

Login