Strid om inblandningsnivåer flyttade fram besked

BUDGETKOMMENTAR. Skattehöjningen stryks, ändå ser reduktionsplikten ut att leda till höjda priser vid pumpen. Regeringen låter sig inte hindras av risken för bensinuppror, men har lagt in en nödutgång under valåret.

Januaripartierna hade satt upp en egen deadline om att ro ihop en kompromiss kring reduktionspliktsframtiden senast i juni i år. Dels för att det skulle finnas tillräcklig tid för remisshantering, dels för att undvika att frågan blev en del av de känsliga budgetförhandlingarna.

Men det blev ändå först i budgetförhandlingarna som en lösning kunde benas ut. Den överindexerade höjningen av bensin- och dieselskatten kommer å ena sidan pausas under två år – till framför allt MP:s förtret. Men samtidigt sätts också reduktionsnivåerna, inblandningen, på en högre nivå än vad flera av de andra partierna ville ha den.

Även om den senare punkten pekas ut som den svåraste nöten att knäcka, var anledningarna till förseningen samtidigt flera, enligt Altingets uppgifter.

Samarbetspartier var bland annat frustrerade över hur regeringspartierna drivit ärendet framåt. Det tog bland lång tid innan ett preliminärt grönt ljus kom från EU-kommissionen i en relaterad fråga – nämligen att höginblandade biobränslen skulle få fortsatt skattefrihet.

Pandemiutbrottet har inte heller gjort det lättare att få tid att sätta sig i samma rum för riktiga förhandlingar.

Login