Större enighet kring flera miljöförslag

UTSPEL. Alliansen och Sverigedemokraterna presenterade flera förslag under tisdagen som ligger nära motståndarna. Men nedskärningarna som föreslås i budgeten möter hård kritik.

Vägtransporterna, flyget och investeringsstöd i industrin var några av de prioriterade områdena som partiledarna för Alliansen ville lyfta fram åtgärder på under tisdagen. Bland de nya förslag som Allianspartierna enats kring på vägsidan så önskar de nu se över möjligheterna att ta bort energiskatterna på elektrifierade fordon inom kollektivtrafiken och tunga transporter.

– Ny teknik och företagsamhet ska leda till vi kan ställa om transportsektorn, sa C-ledaren Annie Lööf vid presentationen i Göteborg.

För tillfället är dock denna andel av transportsektorn mycket liten, men Liberalernas talesperson Lars Tysklind menar att det är en bra åtgärd för att stimulera tillväxten.

Login