Stödet till energieffektivisering blir retroaktivt från november

Stödet till småhusägare för investeringar som ska minska energianvändningen kommer att uppgå till 60 000 kronor per hus och blir retroaktivt från november förra året. Det framgår i det förslag på utformning som regeringen nu lägger fram. 

Regeringen vill göra stödet för energieffektiviseringar för småhus retroaktivt från november 2022. 
Regeringen vill göra stödet för energieffektiviseringar för småhus retroaktivt från november 2022. Foto: Claudio Bresciani / TT
Louise Carlsson-Örning

Regeringen avsatte omkring 1,2 miljarder för 2023 till 2025 till ett stöd för energieffektiviseringar för småhus som i dagsläget värms upp med direktverkande el eller gas. 

I det förslag som regeringen nu skickar ut på remiss föreslår de att stödet ska kunna sökas retroaktivt från den 8 november, den dag då det aviserades i budgetpropositionen, och att det ska kunna uppgå till 60 000 kronor per hus. Stödet ska täcka upp till 50 procent av materialkostnaderna och kan bara sökas för investeringar i privatägda permanenta bostäder.

Stödet är dels tänkt att kunna sökas för att byta värmesystem till exempelvis värmepumpar eller anslutning till fjärrvärmenätet. Men det kan också sökas för åtgärder som minskar behovet av el genom bättre dörrar, fönster eller tak.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00