Stöd till storskalig vindkraft kräver tid

Att få ett stödsystem för storskalig vindkraft på plats är inte gjort i en handvändning. Energimyndigheten har, på uppdrag av regeringen, utrett hur ett sådant stöd skulle se ut och föreslår ett driftstöd där ersättningsnivån bestäms genom anbud. Om pengarna skulle tas från statskassan eller från konsumenterna via elräkningen bör utredas ytterligare, enligt rapporten.

Införandet av stödsystemet skulle kräva ytterligare utredning, godkännande från EU och riksdagsbeslut. Den första anläggningen skulle kunna vara i drift runt år 2024, enligt rapporten.

Energimyndigheten rekommenderar inte att införa ett stödsystem för enbart en mindre utbyggnad av den havsbaserade vindkraften, med tanke på den omfattande process som krävs.

Login