Startskott närmar sig för knepig skogsutredning

JÖKEN. Januariöverenskommelsens punkt om stärkt äganderätt i skogen handlar om att hitta vägar framåt i flera konfliktfyllda frågor. Både utredningsdirektiv och namn på utredare kan bli klara under juli månad, enligt Centerns skogsförhandlare Peter Helander.

– Processen är igång. Allting är på rull, säger C:s landsbygdspolitiska talesperson Kristina Yngwe om skogsavsnittet i januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centern och Liberalerna.

Skrivningarna om skogen i överenskommelsen mellan de fyra partierna var avgörande för Centern, det har partiledaren Annie Lööf varit tydlig med. Det handlar till stor del om konfliktfyllda frågor som regeringen inte mäktade med att komma överens om under förra mandatperioden. Ett exempel är att genomföra en översyn av artskyddsförordningen, ett annat frågan om ersättning för fjällnära skog som inte får avverkas, en tredje är nyckelbiotoperna – alla delar i den stegrande äganderättsdebatten, eller brukanderätt som vissa föredrar att kalla det.

Men den här mandatperioden kommer man att komma överens, det är Kristina Yngwes uttalade övertygelse. Det som står i januariöverenskommelsen ska genomföras, säger hon och konstaterar att alla inblandade parter tvingas både ge och ta när detaljerna mejslas fram.Den som sitter vid bordet och förhandlar för Centern om skogen är Peter Helander, till vardags riksdagsledamot i näringsutskottet. Han säger att direktiven till den utredning som ska se över frågorna kring stärkt äganderätt kommer att bli klara i sommar, under juli månad.

Login