SOU: Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Framtidens järnvägsunderhåll" till infrastrukturdepartementet.

Regeringen beslutade den 21 mars 2018 att utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll i form av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket ska kunna genomföras.

Utredaren skulle enligt direktivet bland annat analysera Infranord AB:s
och Trafikverkets verksamhet i fråga om järnvägsunderhåll, genomföra
en omvärldsanalys samt föreslå vilka delar av Infranord AB:s verksamhet i fråga om järnvägsunderhåll som ska föras över till Trafikverket. 

I ett andra steg, och enligt tilläggsdirektiv den 8 augusti 2019, skulle
utredaren basera analysen på allt basunderhåll som Trafikverket upphandlar och utifrån analysen föreslå vilka delar som är lämpliga att
överföra i egen regi. Mot denna bakgrund utvidgades uppdraget.

Login