SOU: Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi" till miljö- och energidepartementet.

Utredningen cirkulär ekonomi har överlämnat sitt betänkande Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi till regeringen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login