Slutsamtal om nya EU-gränsvärden för kadmium

HÄLSOSKADLIG. EU-kommissionens ambition att öppna upp gödselmarknaden och minska spridningen av tungmetallen stöter på patrull. Samtidigt granskas remissvaren för en svensk kadmiumskatt just nu av regeringen.

I Bryssel hölls under onsdagen de första samtalen mellan lagstiftarna om det ska införas nya gränsvärden för tungmetallen kadmium i handelsgödsel. Den hälsoskadliga tungmetallen har redan gränsvärden i bland annat Sverige och Finland, men nu finns en ambition om att också sätta upp unionsgemensamma regler för att få en gemensam marknad och minska spridningen av tungmetallen.

Det blev dock inga stora framsteg under de första förhandlingarna, då varken medlemsländerna eller parlamentet har öppnat för att rucka på sina positioner som skiljer sig kraftigt åt. Parlamentet följer å sin sida näst intill rakt kommissionens ursprungsförslag. Det innebär att det under tolv år sker en nedtrappning av gränsvärdet, från 138 till 46 mg kadmium per kilogram mineralgödsel. Medlemsländerna vill istället att gränsvärdet på 138 milligram införs efter först åtta år.

– Parlamentet har inte särskilt bråttom med att bli klar med det här. Ifall det tar längre tid så tar det längre tid. Allt beror på hur flexibelt rådet kan vara, menar en parlamentsförhandlare.

Öppnare marknad för att minska importen

Kommissionen lägger dock fram gränsvärdet tillsammans med flera andra förslag med ambitionen att öppna upp marknaden för mer handel med bland annat mer återvunnet gödselmaterial. Det kan nämligen leda till en 30-procentig minskning av importen av mineralgödsel, menar kommissionen. Källorna till mineralgödslen är få och det finns bland annat ett stort beroende i dag av import av bristmineralen fosfor från Marocko och Västsahara samt Ryssland.

I den här frågan kunde lagstiftarna ta några trevande steg närmare varandra, men även här finns det problem.

– Lagstiftare vill se till att det ska skapas förutsättningar för att fort få in nya material på en gemensam gödselmarknad. Därmed finns det önskemål om att ge mer makt till EU-kommissionen, vilket för vissa är kontroversiellt. Samtidigt gäller det att sätta upp regler som gör att vi är försiktiga och inte släpper in nya material utan att det finns ordentliga analyser. Annars så kan det bli en miljöskandal kring detta, vilket gör att hela marknaden skulle kunna braka ihop, säger förhandlaren till Altinget.

Ett exempel på en produkt som skulle kunna vara aktuell för en bredare marknad är avloppsslam, vilket svenska reningsbranschen förordat, men här skiljer sig exempelvis reningsnivåerna kraftigt mellan medlemsländerna vilket gör att det kan bli svårt att enas om en standardlösning.

Blir det svensk kadmiumskatt?

Just nu går även Regeringskansliet igenom remisssvaren från utredningen som föreslår att en kadmiumskatt återinförs i Sverige, efter att ha avskaffats 2010. Redan när remissen skickades ut så mötte den motstånd från bland annat Lantbrukarnas riksförbund, och den tonen återkommer också i flera av de andra remisssvaren.

Läs mer: Kadmiumskatt möter mothugg direkt

Bland andra Sveriges spannmålsodlare, Jordbruksverket, Svenskt växtskydd, Svenskt näringsliv och kemiindustrisamarbetet IKEM ställer sig negativa till förslaget. Återkommande är bland annat kritiken om att de miljö- och hälsostyrande effekterna är för små relativt kostnaderna som uppkommer för näringsidkaren.

Efterfrågar skatt på alla källor

Den största importören av mineralgödsel i dag, Yara AB, avvisar inte direkt förslaget men tycker att skatten ska omfatta även organiskt gödsel, vilket inte föreslås i utredningen.

Men det återfinns också flera positiva röster bland remisssvaren. Kemikalieinspektionen tycker dock att skattenivån bör höjas från utredningsförslagets 20 kronor per milligram till 40 kronor, för att få en tillräckligt styrande effekt på tillförseln av tungmetallen. Andra instanser som välkomnar ett införande är Göteborgs universitet, SLU, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. Men Naturvårdsverket menar tillsammans med flera andra att konsekvenserna behöver följas upp för att se var kadmiumet hamnar, istället för att återföras i åkermarken.

Det är inte troligt att förslaget riksdagsbehandlas före valet i höst. Liberalerna har förutom de rödgröna signalerat sitt stöd beroende på förslagets slutliga utformning, men om en skatt på tungmetallen åter ser dagens ljus beror troligen på utfallet i höstens val.

Forrige artikel Motvind för regeringens energistöd till havs Motvind för regeringens energistöd till havs Næste artikel Så vill kommissionen höja tilliten efter glyfosatcirkusen Så vill kommissionen höja tilliten efter glyfosatcirkusen
Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

UTBLICK. I Tysklands folkrikaste delstat Nordrhein-Westfalen gick väljarna till valurnorna i kommunalval denna vecka. Valens stora vinnare blev De gröna, som rycker fram i delstat efter delstat. Nästa år är det val till den tyska Förbundsdagen och mycket talar för att De gröna får en nyckelroll i regeringsbildningen.