Debatt

"Sluta avverka våra sista naturskogar"

DEBATT. Skogsindustrierna, däribland statliga Sveaskog, skövlar bort vår naturliga lösning på klimatkrisen. Regeringen måste snarast sänka bolagets avkastningskrav och vara lyhörd gentemot forskning, skriver representanter för organisationer bakom uppropet Vår skog. 

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Lina Burnelius
Ansvarig för skog och bioekonomiska frågor, Greenpeace
Pia Björstrand
Talesperson, Klimataktion
David van der Spoel
Talesperson, Skydda skogen
Mikael Sundström
Ordförande, Jordens vänner
Robin Zachari
Kanslichef, Skiftet
Pella Thiel
Koordinator, Naturens rättigheter i Sverige
Lovisa Roos
Ordförande, Fältbiologerna
 

Bakom initiativet Svenska skogen står en samlad skogsindustri; LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, även statliga Sveaskog och andra skogsföretag. Tillsammans hotar de den sista svenska naturskogen genom sin hänsynslösa avverkning, samtidigt som de hävdar att deras verksamhet är bra för klimatet.

Påstår att ökad avverkning är bra

När skogar kalhuggs, vilket är den vanligaste avverkningsmetoden, frigörs stora mängder klimatpåverkande växthusgaser till atmosfären från marken. Men detta tiger Svenska skogen om. Tvärtom påstår de genom sina enorma reklamkampanjer att ökad avverkning är bra för klimatet.

Trots återplantering tar det flera decennier att kompensera för koldioxidutsläppen från hygget. Den tiden finns inte eftersom den ackumulerade koldioxidhalten redan är för hög för att undvika negativa klimateffekter även om alla utsläpp upphörde imorgon. Trädplantager lagrar dessutom mindre kol än den tidigare naturliga skogen. Orörda naturskogar mellan 800-5000 år gamla har stora kollager och fortsätter samtidigt att fungera som kolsänkor.

En naturlig skog

Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen av arter på jorden och klimatförändringarna är högst närvarande med rekordhetta i Australien i januari, värmerekord för Sverige i februari och cirka 20 grader celsius varmare än normalt norr om Alaska vid havet.

Nästan 800 oberoende forskare varnade Europaparlamentet att effekterna av förbränning av trä förvärrar den globala uppvärmningen.

Friska ekosystem, såsom naturskog, spelar en väsentlig roll i att stå emot effekterna av ett förändrat klimat, och borde därmed vara en självklar prioritering för skogsindustrin. Intakta skogsområden, natur- och blandskogar står emot och återhämtar sig bättre från bränder, stormar, insektsangrepp och annan påverkan än fragmenterade områden och trädplantager.

Dagens enformiga trädplantage med bara ett trädslag har väldigt lite gemensamt med den naturliga livscykeln i skogen. En naturlig skog består av olika trädslag, i olika åldrar. I dag är över hälften av Sveriges träd yngre än 60 år. Många av skogsindustriernas plantager är alltså för unga för att avverkas och utan fortsatt expansion in i äldre naturskogar hotas hela deras affärsidé.

Inte råd att förlora naturskog

I Sverige är endast fem procent av den produktiva skogsmarken långsiktigt skyddad trots att vi via FN:s konvention om biologisk mångfald ålagt oss att: Långsiktigt skydda 17 procent  produktiv och ekologiskt representativ skog i varje skogsregion, nedan den fjällnära gränsen.

Samtidigt har vi bara 2,7 miljoner hektar icke kalavverkad skog kvar nedanför fjällnära gränsen, en yta ungefär lika stor som landskapet Norrbotten.

Vi har inte råd att förlora en enda naturskog till om vill nå miljömålen för skogen och klimatet. FN:s senaste klimatrapport konstaterar: Vi måste skydda mer skog om vi ska rädda klimatet.

Kortsiktig vinst som främsta mål

Nästan 800 oberoende forskare varnade Europaparlamentet att effekterna av förbränning av trä förvärrar den globala uppvärmningen. Fossila bränslen är dåliga för klimatet, men det gör inte andra bränslen bra för klimatet.

Atmosfären gör ingen skillnad på koldioxiden kommer från olja eller trä. Trots den vetskapen utgör trähus och andra långlivade produkter endast en mycket liten del av det som tillverkas från svensk skog. Cirka 70-80 procent blir till kortlivade produkter som papper och biobränslen.

Skogsindustrin har kortsiktig vinst som främsta mål. Att de far med osanningar och förenklade versioner av verkligheten är naturligt. Hela deras affärsidé bygger på det.

Uppropet "Vår skog"

Det gäller alltså tyvärr även statligt ägda Sveaskog. Regeringen måste snarast sänka bolagets avkastningskrav och vara lyhörd gentemot forskning, miljömål och vad svenska folket vill. Flera studier visar att allmänheten värderar skogens biologiska mångfald högst. Privatpersoner kan försöka påverka Sveaskogs förvaltning genom att göra sin röst hörd via uppropet ”Vår skog”.

Tillsammans kräver vi att Sveaskog och regeringen gör sin del; bland annat att statlig skog med låga naturvärden byts mot privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd. Dagens anslag till skydd av skog är långt ifrån tillräcklig för att nå miljömålen, och ersättningsmarker är ett kostnadseffektivt verktyg.

Inga moraliskt hållbara argument

Det finns således inga ekologiska eller moraliskt hållbara argument för övriga skogsbolag att fortsätta expandera in i Sveriges sista naturskogar. Vi måste snarast bromsa förlusten av biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser.

Låt kolet stanna kvar i marken och sluta avverka av våra sista naturskogar. Klimatet tål inte så här många kalhyggen. Vi behöver ökat skogsskydd, ekosystem-anpassade skogsbruksmetoder i skogar utan höga naturvärden och långlivade produkter från skogen.

Tiden för engångsartiklar och drivmedel som förbränns är förbi. Vi kan inte låta det industriella skogsbruket dupera allmänheten längre. Konsekvenserna för samhället, livet i skogen och vår miljö är allt för stora.

Artikeln har korrigerats i efterhand avseende storleksjämförelsen med 2,7 miljoner hektar icke kalavverkad skog.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00