Skogsutredningen får fem månaders frist

TIDSPRESS. Den stora skogsutredningen skulle egentligen ha lämnat över sina förslag till regeringen den 1 juli. Men den hårt pressade utredningen får fem månaders förlängning av regeringen.

Det är tre månader sedan skogsutredaren Agneta Ögren begärde förlängd tid från regeringen. Efter en lång tystnad meddelade regeringen en av de sista dagarna maj att utredningen kommer att få förlängd tid, på torsdagen kom beskedet att slutbetänkandet ska ligga på regeringens skrivbord senast den 30 november. Det vill säga att utredningen får fem månader förlängd tid för sitt arbete.

I sin begäran skrev Agneta Ögren att utredningen helst skulle behöva ett års förlängning. Förutom att omfattande uppdrag och en från början tuff tidsplan, så har en rad yttre faktorer försvårat utredningens arbete, enligt den begäran som Agneta Ögren skickade till närings- och miljödepartementen i mitten på mars, bland annat:

Login