Skogsstyrelsen varnar för miljömål utom räckhåll

BUDGETEN. Möjligheten att nå uppsatta mål för skydd av skog skjuts ytterligare på framtiden när Skogsstyrelsens anslag sänks under nästa år. Men regeringen kallar det ändå för en satsning.

Skogsstyrelsen får 100 miljoner kronor mindre i anslag för områdesskydd för år 2020 jämfört med år 2019 – men enligt landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) rör det sig ändå om en budgetsatsning. Detta beror på att regeringen i sitt pressmeddelande utgår från den så kallade M+KD-budgeten, men bortser från sin egen vårändringsbudget.

– Den budget som beslutades av riksdagen 2018 resulterade i att Skogsstyrelsens anslag drogs ned. I den budget som snart presenteras kommer regeringen föreslå att det tillförs 50 miljoner per år 2020-2022, vilket delvis återställer anslagsnivån. I vårändringsbudgeten för 2019 tillfördes 150 miljoner som en ettårig satsning, säger Jennie Nilsson i ett skriftligt svar till Altinget.

För Skogsstyrelsen innebär det i praktiken att 2019 års anslag för områdesskydd på totalt 300 miljoner kronor sänks till 200 miljoner kronor nästa år, konstaterar Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

Login