Skogsägare som ställde om prisas av Naturskyddsföreningen

Skogsägaren Jan Bertilsson i Mariestad får Skogspriset av Naturskyddsföreningen.

Jan Bertilsson drev tidigare ett konventionellt skogsbruk med kalhyggen men ställde om år 2011 till ett hyggesfritt skogsbruk med plockhuggning. Han leder också kurser om hyggesfritt bruk i Naturskyddsföreningens regi.

– Årets mottagare av Skogspriset är oerhört väl förtjänt av detta. Jan Bertilsson har målmedvetet arbetat med att ställa om till ett hyggesfritt skogsbruk och har dessutom inspirerat många andra skogsägare att göra detsamma. Jan är ett föredöme och en inspiratör av stora mått, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.