Skog: Goda grunder för GMO-nej

GMO. När Sverige nyligen röstade nej till två genmodifierade grödor fanns det goda grunder till det, anser miljöminister Karolina Skog (MP).

Vid en EU-omröstning i slutet av januari röstade Sverige nej till två genmodifierade grödor, två majssorter som är resistenta mot ogräsmedlet glufosinatammonium. Detta ifrågasätter riksdagsledamoten Åsa Coenraads (M) som i en skriftlig fråga undrar varför regeringen inte har förankrat beslutet i riksdagen.

Miljöminister Karolina Skog skriver i sitt svar till Coenraads att Sverige samtidigt röstade ja till en tredje ansökan, en majssort som är resistent mot skadegörare.

Men vad gäller de två andra grödorna, skulle de innebära en risk för ökad användning av växtskyddsmedlet glufosinatammonium. Där följer regeringen Kemikalieinspektionens linje, framhåller Skog, om att grödor som är resistenta mot bekämpningsmedel i praktiken leder till ett ökat beroende av kemikalier och att Sverige bör ha en restriktiv hållning när det gäller att godkänna sådana GMO-grödor.

Login