Skakig grund kring nytt producentansvar

ÅTERVINNING. Regeringens förslag till förordningsförändringar får ett försiktigt mottagande av oppositionspartierna. Det är oklart om alla delar skulle överleva ett regeringsskifte i höst.

Efter många om och men så finns det en plan för hur återvinningen av förpackningar och tidningar ska förbättras framöver. Men det blev inget av den breda överenskommelse som från början eftersträvades. Efter att samtalen med oppositionen bröt ihop i januari så går regeringen fram med flera egna förslag på området.

Promemorian på 197 sidor innehåller förändringar i  sju förordningar som sammantaget främst ska leda till att det blir tydligt att det är producenten av en förpackning eller tidning som ska stå för kostnaden för att ta hand om materialet i slutändan.

Detta verkar inte vara särskilt kontroversiellt politiskt. Systemet i dag, där det emellanåt har blivit kommuner eller enskilda bostadsägare som har fått ta på sig kostnaderna för att samla in och återvinna, beskrivs som ”otydligt” av flera av allianspartierna. Men regeringen går också fram med flera preciseringar, som kan få det svårare att överleva långsiktigt.

Bland annat pekar representanter för oppositionen och regeringen som Altinget pratat med på att det har varit svårt att enas kring hur kraven ska ställas på att producenterna för att uppnå ökad återvinning av material.

– Det finns ett brett stöd kring tydligt ekonomiskt producentansvar. Nu har regeringen valt att specificera det på ett sätt, och vi har inte hunnit sätta oss in i detaljerna ännu, men det finns en risk för att det kan möta motstånd, säger Liberalernas miljöpolitiska talesperson Lars Tysklind till Altinget.

Login