Sjöfartsverket: Sjöfarten central för att minska utsläppen

DEBATT. Transportsektorn behöver minska sina utsläpp och sjöfrakt är miljömässigt tio gånger bättre än att köra lastbil. Sjöfarten är en förutsättning för världsekonomin, skriver generaldirektören Katarina Norén. 

Katarina Norén
Generaldirektör, Sjöfartsverket

Regeringen har antagit en godsstrategi som innebär att mer gods ska fraktas hållbart på järnvägen och på sjön i stället för på vägarna. Orsaken är enkel. På sjön finns inga kapacitetsbrister och det är miljömässigt tio gånger bättre än att köra lastbil.

Bygga ut infrastrukturen

Stora investeringar har gjorts det senaste årtiondet i Sveriges många hamnar och det innebär att större fartyg kan lastas och lossas vid våra kuster. Det stärker Sveriges konkurrenskraft på ett hållbart sätt.

Även vi på Sjöfartsverket har i uppdrag att genomföra en historisk satsning på att bygga ut infrastrukturen på sjön. Satsningarna på en anpassad farled för större fartyg till Malmporten i Luleå är ett sådant exempel, nya slussar i Södertälje och i Trollhättan ett annat.

Ökad trafik på sjöar

I det 62-punkters handlingsprogram för mer sjöfart som leds av Trafikverket bidrar vi på Sjöfartsverket som sjöfartens expertmyndighet i flera delar. Bland annat genom att hitta och bygga fler kustnära farleder och genom att skapa förutsättningar för ökad trafik med större fartyg på sjöarna Vänern och Mälaren.

En sådan ny rutt är från Lysekil till Karlstad och andra Vänerhamnar. Kan vi köra gods längre upp och längre in i landet minskar utsläppen från vägtransporterna.

Från Karlstad till Sicilien

I dag motsvarar den maximala lastkapaciteten på ett enda Vänermax-fartyg fem fullastade tåg eller 130 lastbilar med släp.

Enligt Trafikverkets prognoser kan godsmängden som transporteras med Vänersjöfarten år 2030 motsvara lastbilar uppställda hela vägen från Karlstad över kontinenten och till Sicilien i södra Italien. Det utan trängsel och med minskad miljöpåverkan.

Snabb teknikutveckling

Men även vi inom sjöfarten måste minska våra utsläpp. De kommande två åren kommer skärpta kväve- och svavelregler, och FN:s sjöfartsorgan International Maritime Organisation (IMO) har målet att utsläppen av koldioxid från sjöfarten ska halveras till 2050. Det är välkommet.

Teknikutvecklingen går snabbt. Sverige är världsledande inom forskning och utveckling av digitalisering av sjöfarten och Sjöfartsverket företräder Sverige både i EU och IMO.

I somras driftsattes Sveriges största elhybridfärja i Bohuslän. Flera svenska redare har beställt nya fartyg som kan drivas med alternativa bränslen och nyligen sjösattes världens största helt eldrivna passagerarfärja i Danmark. Detta ger stora möjligheter.

Framtidsbransch 

Nio av tio varor som importeras eller exporteras i Sverige har gått på sjön. Sjöfarten är en förutsättning för världsekonomin och i förlängningen för vår välfärd, och bidrar alltså till vår samhällsutveckling.

Ökade godstransporter kräver nya hållbara logistikupplägg så att transportsektorn kan minska sina utsläpp. Då är sjöfarten en del av lösningen och det gör sjöfarten till en framtidsbransch. Även i inlandet.

Forrige artikel Naturskyddsföreningen: Sluta med statliga krediter för fossil verksamhet Naturskyddsföreningen: Sluta med statliga krediter för fossil verksamhet Næste artikel Håll Sverige rent: Låt plastkassarna bekosta arbete mot nedskräpning Håll Sverige rent: Låt plastkassarna bekosta arbete mot nedskräpning