Sista året med M-parlamentarikerna: Migrationspakten avgörande

Fortsatt stöd till Ukraina, ökad handel och stärkt konkurrenskraft toppar M-ledamöternas prioriteringslista under deras sista år den här mandatperioden. Att ro i hamn migrationspakten ska helst också hinnas med.

EU-parlamentarikerna Jörgen Warborn, Tomas Tobé, Arba Kokalari och Jessica Polfjärd ställer alla också upp i nästa års EU-val.
EU-parlamentarikerna Jörgen Warborn, Tomas Tobé, Arba Kokalari och Jessica Polfjärd ställer alla också upp i nästa års EU-val.Foto: Fredrik Persson, Anders Wiklund, Stina Stjernkvist/TT
Charlotta Asplund Catot

Moderaternas fyra parlamentariker toppar tillsammans nomineringskommitténs förslag på lista inför nästa års EU-val. När de ombeds att lista sina prioriteringar under det sista året av deras femårsmandat lyfter de gemensamt fram att stärka europeisk och svensk konkurrenskraft – en prioritet som går hand i hand med ökad frihandel.

Sista året med parlamentarikerna

Fyra år har gått sedan de blev invalda till EU-parlamentet – nu återstår endast ett år för de 21 svenska ledamöterna att sätta sin sista prägel på EU-politiken innan deras mandat går ut. De kommande veckorna listar Altinget vad parlamentarikerna ska lägga krutet på i slutspurten. Läs även om de andra partiernas prioriteringar:

Sista året med parlamentarikerna: Det här vill S-ledamöterna

L-parlamentarikern inför sista året: Det är den överlägset viktigaste frågan

– En av EU:s och Sveriges största utmaningar är vår låga tillväxt jämfört med länder som USA och Kina. Därför vill jag stärka vår konkurrenskraft genom regelförenklingar, mer frihandel och ta vara på AI:s möjligheter, säger EU-parlamentarikern Jörgen Warborn.

Warborns högsta ambition under det kommande året är att få igenom EU:s frihandelsavtal med sydamerikanska tullunionen Mercosur.

0:000:00