SFPO: Naturskyddsföreningen slänger sig med falsk retorik

REPLIK. Naturskyddsföreningen har fastnat i sin egen osanna retorik. De svenska vattnen intill kusten är nog de mest skyddade och bevarande i hela världen, skriver Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO).

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande, Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO)


Naturskyddsföreningen menar att Sverige inte skyddar haven i praktiken, eller med andra ord uttryckt: Det befintliga skyddet är inte något skydd.

Mest skyddade i världen

Det svenska sjöterritoriets omfattning följer av lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Det finns en trålgräns, tre eller fyra nautiska mil (beroende på internationella avtal), från kusten. Det Sverige inte har rådighet över har EU rådighet över.

De svenska vattnen intill kusten är nog de mest skyddade och bevarande i hela världen. Här fiskas säsongsvis räka och havskräfta. Fisket bedrivs skonsamt med artsorterande rist som släpper ut 99 procent av torsken. Vetenskapligt stöd för påståendet finns.

"Inte belastade av kunskap"

Naturskyddsföreningen slänger sig med samma falska retorik som president Trump gör när han säger att 90 procent av amerikanarna röstade på honom.

Något som Naturskyddsföreningen inte vill prata om är hur stor påverkan säl och skarv har. Säl och skarv äter långt mycket mer torsk än vad yrkesfisket fiskar, något som Naturskyddsföreningen mörkar.

Naturskyddsföreningen är inte belastade av kunskap om yrkesfiske, dessvärre hindrar det dem inte från att kritisera. Naturskyddsföreningen jämställer bottentrålning med storskaligt fiske, något som är två helt olika saker.

Räkor försvinner från borden

SLU Aqua har nyligen gjort en genomgripande undersökning om bottentrålningens påverkan (Aqua reports 2018:7). Den verkar Naturskyddsföreningen inte vilja känna till.

Om Naturskyddsföreningen får sin vilja igenom kommer räkor och havskräftor att försvinna från svenska konsumenters bord. Om Naturskyddsföreningen får sin vilja igenom blir det mer produkter framställda av sojabönor odlade i nedbrända regnskogar i Brasilien.

Osann retorik

Naturskyddsföreningen påstår att Sverige bryter mot både EU-rätten och svensk miljölagstiftning. Tur att det finns domstolar.

Det förefaller märkligt att Naturskyddsföreningens utspel alltid är synkade i tiden med Miljöpartiets. Det är märkligt att Naturskyddsföreningen hela tiden kommer med utspel som flyttar fokus från de egentliga hoten mot havet – utsläpp, säl och skarv. Hänger det ihop lika väl som Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet?

Havsfrågorna inom EU diskuteras i de rådgivande nämnderna. Naturskyddsföreningen är nästan aldrig närvarande vid sådana möten och är man inte med påverkar man heller ingen. Naturskyddsföreningen har fastnat i sin egen osanna retorik. Tänk på det du som funderar på att skänka pengar till Naturskyddsföreningen.

Forrige artikel Energigas Sverige: Bara att gasa på med biogasen Energigas Sverige: Bara att gasa på med biogasen Næste artikel Debatt: Sverige behöver ett klimatmål för skogen Debatt: Sverige behöver ett klimatmål för skogen