Sex myndigheter pläderar för kvotplikt

OMSTÄLLNING. Inför kvotplikt för bensin och diesel, men försök få fortsatt skattebefrielse för biogas och E85 från EU ännu en tid. Så lyder rådet från sex myndigheter till regeringen.

Regeringen bör införa så kallad reduktionsplikt på biodrivmedel för bensin och diesel. Det vill säga en kvotplikt som utformas så att den styr mot minskade växthusgasutsläpp, den ska alltså inte baseras på ökade volymer biodrivmedel. Det föreslår de sex myndigheterna Trafikverket, Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen i en gemensam rapport där myndigheterna försöker hitta en långsiktig lösning på hur biodrivmedel i transportsektorn ska gynnas.

Dagens skattebefrielse på biodrivmedel är inte någon framkomlig väg i längden, konstaterar de sex myndigheterna. Det beror på EU:s regler för statsstöd och den kortsiktighet det innebär att vara beroende av att EU-kommissionen godkänner skattebefrielsen, godkännanden som i bästa fall gäller för ett par år. Ett annat bidragande skäl är de uteblivna intäkterna till statskassan som skattenedsättningarna innebär. År 2016 kostar skattebefrielsen för biodrivmedel statskassan runt 4,5 miljarder kronor.

Däremot föreslår myndigheterna att regeringen ännu ett tag ska försöka få skattebefrielse för de rena och höginblandade biodrivmedlen. Detta för att få tid att få ett system för höginblandade biodrivmedel på plats. Men en utredning bör ske omgående, med tanke på risken att Sverige inte får klartecken från EU-kommissionen för fortsatt skattebefrielse efter 2018. Ett sådant system kan innebära att även de höginblandade drivmedlen inkluderas i kvotplikten, skriver myndigheterna i rapporten.

Login