Sen remissrunda för MP-löfte om skatt på avfallsförbränning

KORTNYTT. Utredaren avrådde från att införa en skatt på förbränning av avfall, men regeringen har ändå valt att skicka ut förslaget på remiss – ett förslag som också är ett av Miljöpartiets vallöften.

Utredningen med uppdrag att se över frågan om beskattning av dels avfallsförbränning, dels utsläpp av kväveoxider från energiproduktion lämnades över till regeringen redan i november förra året. Sedan dess har den samlat damm på finansdepartementet, tills förra veckan då regeringen i mandatperiodens sista klämtande timma beslutade att skicka ut den på en remissrunda.

Men det bara en mindre del av utredningen som remissinstanserna ska yttra sig om, närmare bestämt det som rör beskattning av avfallsförbränning. Utredaren Petter Classons uppfattning var för övrigt att en sådan skatt inte är någon god idé, då den inte skulle styra mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering på ett kostnadseffektivt sätt.

"Utredningen bedömer att det är lämpligare att se över de styrmedel som direkt riktar sig mot exempelvis utsortering av angelägna avfallsfraktioner eller produktdesign." skrev utredaren i samband med att han lämnade över betänkandet.

Login