SD: Skrota omedelbart bonus malus-systemet

DEBATT. Styrningen mot klimatinsatser inom transportsektorn har länge präglats av förvirring. Regeringen visar en uppenbar ovilja att diskutera konsekvenserna av sin förda politik, skriver tre SD-ledamöter i riksdagens trafikutskott.

Placeholder image
Foto: Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nyligen presenterades en rapport från Riksrevisionen angående, det av regeringen införda, bonus malus-systemet. Kritiken från Riksrevisionen är svidande och visar återigen att regeringens åtgärder varit både kostsamma och ineffektiva.

Drastisk ökning av export

Sverigedemokraterna har sedan införandet av bonus malus-systemet varit kritiska till både konstruktion och möjliga miljömässiga mål. Riksrevisionen ger oss nu rätt på samtliga punkter.

Rapporten visar att skattebetalarna betalat ut bonus till klimatbilar som sedan exporterats. Under 2018 ökade exporten av elbilar med hela 215 procent, vilket motsvarade 12 procent av alla elbilar i trafik. Exporten av laddhybrider ökade med 90 procent, vilket motsvarar 11 procent av laddhybrider i trafik.

"Förvirring och otydlighet"

Den mest anmärkningsvärda som presenteras i rapporten är att regeringen inte tagit fram några samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Hur kan regeringen agera utan ett vettigt underlag? Regeringen säger sig värdera klimatet och miljön men visar samtidigt på en uppenbar ovilja att diskutera konsekvenserna av sin förda politik.

Regeringen har alltså återigen fokuserat på ineffektiv symbolpolitik i stället för att ta tag i problemen på riktigt.

Regeringens styrning mot klimatinsatser inom transportsektorn har länge präglats av förvirring och otydlighet. Målen och syftet med insatserna har ofta gått stick i stäv med varandra vilket skapat en stor osäkerhet för alla inblandade.

Förra året tvingades regeringen backa kring förslaget om höjd skatt på husbilar efter stor kritik från både branschorganisationer och husbilsägare. Bonus malus-systemet är ännu en ogenomtänkt och ineffektiv lösning för att komma till rätta med utsläppen av koldioxid.

Ineffektiv symbolpolitik

En annan effekt av det så kallade systemet är att över 80 procent av subventionerna betalats ut till storstadsområden och ofta påfallande till tjänstebilar med en vikt på över 2 ton. Riksrevisionens slutsats visar på en tydlig ineffektivitet i regeringens sätt att stimulera klimateffektiva transporter.

Så här formulerar sig Riksrevisionen i sina sammanfattningar: ”Riksrevisionens slutsats är att ett tillräckligt transparent beslutsunderlag i form av konsekvensanalyser inte har upprättats och delgivits riksdagen. Detta har minskat riksdagens möjlighet att fatta välinformerade beslut, vilket riskerar leda till att beslut fattas på felaktiga grunder och att icke önskvärda effekter uppstår efter genomförandet”.

Regeringen har alltså återigen fokuserat på ineffektiv symbolpolitik i stället för att ta tag i problemen på riktigt.

Skrota systemet

Rapporten visar på uppenbara brister i regeringens hantering av miljöstyrande arbete och att det föreligger uppenbara risker för att åtgärderna får rakt motsatt effekt.

Det är lätt att fälla kommentaren ”vad var det vi sa?”, men det hjälper inte heller det viktiga miljöarbetet framöver. Sverigedemokraterna vill omedelbart skrota bonus malus-systemet och arbeta fram ett system som på ett effektivt sätt stimulerar miljövänliga fordon.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor