Samtal med Bryssel om svenskt stöd till vindkraft

STATLIGT STÖD. Energiminister Anders Ygeman (S) kan inte säga när regeringen uppfyller löftet om statligt stöd till den havsbaserade vindkraften. Men de inledda samtalen med EU-kommissionen är ett steg på vägen. 

Energiminister Anders Ygeman (S) kan inte spekulera i när regeringen presenterar en proposition för riksdagen om att slopa anslutningsavgifterna till den havsbaserade vindkraften. Det konstaterar han i ett svar på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Birger Lahti (V).

Däremot har regeringen tagit ett steg framåt i arbetet med att uppfylla löftet, detta genom att Regeringskansliet har inlett samtal med EU-kommissionen angående om de förslag som finns är, alternativt hur de kan bli, förenliga med EU:s regler om statsstöd.

Löftet om att slopa anslutningsavgifterna till den havsbaserade vindkraften har funnits med i energipolitiken sedan Ibrahim Baylan (S) tillträdde som energiminister efter förra valet. Men framför allt finns det med i energiöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna från år 2016.

Login