Samlad opposition stoppar Ygemans elnätsförslag

UTBYGGNADSBEHOV. Näringsutskottet köper inte regeringens planer på att öka elnätsägarnas möjligheter att höja nätavgifterna.
– Det är väldigt väldigt unikt att en minister får ett förslag nedröstat på det här sättet i riksdagen, säger utskottsordförande Lars Hjälmered (M) till Altinget.

Energiminister Anders Ygemans lagförslag som skulle öppna för elnätsägare att ta ut högre nätavgifter på sammantaget 28 miljarder kronor under de kommande åren stöter på rejäl patrull i riksdagens näringsutskott.
C, L, KD, M, V och SD lägger alla fram följdmotioner som avslår regeringens förslag.

Förslaget baseras på att elnätsbolagen, under vissa förutsättningar, ska få utnyttja det investeringsutrymme som byggdes upp men inte nyttjades åren 2012-2015.

Den främsta gemensamma invändningen är att oppositionen anser att förslaget alltför otydligt styr mot att elnätsföretagen de facto använder det ökade intäktsutrymmet till investeringar i elnäten. Liknande kritik har även riktats från flera remissinstanser, vilket Dagens Nyheter har rapporterat om.

Login