Debatt

Replik: Miljöfel blir inte arbetsrätt

Att vår vice ordförande och flera fackliga organisationer kritiserar miljöprövningsutredningen är anmärkningsvärt. Det är inte fackens roll att sprida näringslivets felaktiga påståenden och opinionsbilda mot svensk miljölagstiftning, skriver Naturskyddsföreningens Unionenklubb. 

”Att branschorganisationer som Svemin och Jernkontoret står bakom resonemanget i debattartikeln lyfter väl ingen på ögonbrynen åt men att flera fackliga organisationer står som undertecknare är anmärkningsvärt.”
”Att branschorganisationer som Svemin och Jernkontoret står bakom resonemanget i debattartikeln lyfter väl ingen på ögonbrynen åt men att flera fackliga organisationer står som undertecknare är anmärkningsvärt.” Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Läs också

Undertecknare

Unionenklubben på Naturskyddsföreningen

Sophie Nordström, klubbordförande
Lisa Silver, vice klubbordförande
Gert Straschewski, ledamot i klubbstyrelsen
Agnes Vungi, ledamot i klubbstyrelsen
Nils Viklund, ledamot i klubbstyrelsen

Den 21 juni gick åtta bransch- och arbetstagarorganisationer ut och kritiserade miljöprövningsutredningen. Bland undertecknarna fanns fyra fackförbund, inklusive vårt eget fackförbund Unionen.

De åtta organisationerna skriver att: ”Regeringens miljöprövningsutredning som presenterades i veckan är tyvärr en besvikelse och kommer inte förenkla för den gröna omställningen mer än på marginalen. Vi vill se ett ordentligt omtag.”

Som förtroendevalda inom Unionen reagerar vi starkt på att Peter Hellberg, vice ordförande i Unionen, skrivit under debattartikeln. Att branschorganisationer som Svemin och Jernkontoret står bakom resonemanget i debattartikeln lyfter väl ingen på ögonbrynen åt men att flera fackliga organisationer står som undertecknare är anmärkningsvärt.

Vi tycker inte att det är fackens roll att sprida näringslivets felaktiga påståenden och opinionsbilda mot svensk miljölagstiftning.

Statistik avfärdar kritiken

Debattartikeln bygger på ett felaktigt narrativ om att tillståndsprocesserna för miljöfarlig verksamhet skulle vara ett stort hinder för klimatomställningen och att miljöbalkens prövningssystem därför behöver göras om i grunden.

Vi förväntar oss att vårt fackförbund ska företräda sina medlemmars intressen utan att motverka naturens intresse.

Miljöprövningsutredningen tillsattes efter kraftig kritik från näringslivet om att tillståndsprövningarna är för oförutsägbara och tar för lång tid. Den kritiken avfärdar utredningen med hjälp av solid statistik. 

Tre fjärdedelar av de som ansöker om tillstånd får bifall (även om man räknar med sådana ansökningar som skickats till fel myndighet). Och endast sju procent som ansökte om tillstånd för miljöfarlig verksamhet respektive vattenverksamhet fick avslag eller avvisades. Den genomsnittliga handläggningstiden är 1,5 år.

Miljölagarna är inte felet

Som utredaren själv konstaterar är det inte Sveriges miljörätt som det är fel på. Den är modern, och de förändringar som krävs är på marginalen.

Självklart kan det finnas förbättringsmöjligheter men att likartade prövningar enligt samma miljölagar leder till olika tidsåtgång i skilda delar av landet bekräftar slutsatserna att det är annat än lagarna som de begränsade problemen ligger i. Ofta handlar det mer om myndigheters handläggningsrutiner och – inte minst – bolagens bristande underlag när man ansöker. Inte miljölagarna.

Evighetstillstånd

En annan del av utredningens uppdrag som nämns i debattartikeln är tidsbegränsade tillstånd. I Sverige har vi ett system där bolagen oftast får en sorts evighetstillstånd, vilket hämmar utvecklingen. Tyvärr föreslog inte utredaren att de svenska tillstånden ska tidsbegränsas som huvudregel. Detta välkomnas av debattörerna som menar att det skulle vara väldigt ingripande och att denna ordning skulle göra att vi riskerar att verksamheter flyttar från Sverige. Det debattörerna inte nämner är att tidsbegränsade tillstånd redan är norm i många andra länder.

Sveriges system med evighetstillstånd för miljöfarlig verksamhet är i dag ett allvarligt problem för miljön. När ett bolag väl fått ett tillstånd enligt miljöbalken kan det fortsätta med sina utsläpp i decennier.

Det innebär att många industrier i dag har tillstånd som skyddar en föråldrad processteknik och upprätthåller höga utsläpp. Detta drabbar inte bara klimatet utan även miljön i övrigt, till exempel genom utsläpp som orsakar luft- och vattenföroreningar.

För långsamt

När miljöbalken antogs av riksdagen var avsikten att tidsbegränsade tillstånd ”i stor utsträckning” borde kunna användas, särskilt när det gällde stora verksamheter med kraftig miljöpåverkan. Det skulle underlätta införandet av bästa möjliga teknik och vara i linje med internationella åtaganden. Trots detta cementerades praxis i domstolarna för det motsatta, det vill säga evighetstillstånd som i princip bara ändras när bolagen själva önskar det. 

Miljöprövningsutredningen föreslår visserligen ett system för att ompröva evighetstillstånden för miljöfarliga verksamheter, men enbart för tillstånd som är över 40 år gamla. Villkoren för miljöfarliga verksamheter ska enligt utredningen ses över vart tionde år. Men omställningen till moderna miljökrav som gör att vi kan nå våra klimat- och miljömål kommer att gå alldeles för långsamt med utredningens förslag.

Företräd medlemmarna – och naturen

Vi tror att Sveriges arbetstagare gynnas bäst – på och utanför arbetet – av att miljöfarlig verksamhet prövas ordentligt för att säkerställa att verksamheter har så liten negativ påverkan på naturen och omkringliggande samhällen som möjligt. Och vi förväntar oss att vårt fackförbund ska företräda sina medlemmars intressen utan att motverka naturens intresse.

Läs tidigare inlägg i debatten

Industrin: Satsa på grön omställning – inte gränslös omprövning

Regeringens miljöprövningsutredning som presenterades i veckan är tyvärr en besvikelse och kommer inte förenkla för den gröna omställningen mer än på marginalen. Vi vill se ett ordentligt omtag. Det skriver åtta företrädare i Industrirådet.

Nämnda personer

Peter Hellberg

Ordförande UNI Europa, vice ordförande Unionen, vice ordförande TCO

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget