Regeringens handlingsplan för Agenda 2030

KORTNYTT. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för Agenda 2030. Syftet är att göra det mer tydligt hur myndigheter och andra samhällsaktörer kan bidra till att genomföra agendan. 

Sveriges nya handlingsplan för Agenda 2030 innehåller åtgärder för åren 2018-2020. Den lyfter sex olika fokusområden som bygger på de förslag Agenda 2030-delegationen lämnade till regeringen för ett år sedan. 

– Nu visar regeringen på den samlade politik som ska göra Sverige fortsatt ledande i omställningen till en hållbar utveckling. Nyckeln till att det ska lyckas är att det finns en bred delaktighet i hela samhället mot de gemensamma målen. Med handlingsplanen vill vi underlätta för många olika aktörer att bidra till genomförandet av agendan, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) i ett pressmeddelande. 

Läs också: "Shekarabi underminerar Agenda 2030-planen"

Login