Regeringen saknar GMO-linje

GMO. Regeringen är fortfarande splittrad i synen på genetiskt modifierade grödor, enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Att lägga ner sin röst är inte att säga nej. Det betonade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid två interpellationsdebatter om regeringens syn på GMO i riksdagen i veckan.

Det var riksdagsledamöterna Fredrik Malm (FP) och Emma Henriksson (KD) som båda undrat vilken syn regeringen egentligen har på genetiskt modifierade grödor, med anledning av att Sverige vid två tillfällen under hösten har lagt ner sin röst när EU:s medlemsländer röstade om att godkänna GMO-produkter. Det är ett avsteg från Sveriges tidigare linje att, oavsett färg på regeringen, alltid följa de vetenskapliga rekommendationerna från Efsa, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet.

 – En nytillträdd regering har många ärenden att ta ställning till. Det är inte ovanligt inom EU att nya regeringar lägger ned sin röst i GMO-omröstningar medan man tar sig tid att diskutera igenom GMO-politiken, sade Bucht.

Login