Regeringen ger inte kritiker rätt – vattenprogram ligger fast

Ingenting ska ändras i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2021-2027, meddelar klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S). Centerns Rickard Nordin är inte nöjd. ”Jag har svårt att se att regeringen har uppfyllt riksdagens tillkännagivande.” säger han.

Placeholder image
"Arbetet med att leva upp till kraven i EU:s vattendirektiv till 2027 behöver skyndas på." säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S).  Foto: Henrik Montgomery/TT

Det var inte bara riksdagen som uppmanade regeringen att pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2021-2027. Havs- och vattenmyndigheten ville också se en prövning. Även Sveriges kommuner och regioner, LRF och Svenskt vatten höjde sina röster och krävde samma sak. Programmen är omöjliga att genomföra, saknar finansiering och är inte förankrade hos dem som ska genomföra dem, löd kritiken från de tre organisationerna.

Regeringen lyssnade visserligen på kraven om en prövning – men efter sex månaders granskning av åtgärdsprogrammen landar beslutet i att ingenting behöver ändras. De åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna presenterade i slutet av förra året kan därmed fastställas av vattendelegationerna.