Regeringen fortsätter fundera kring artskyddsförordningen

ÖVERSYN. I början av sommaren bad Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att regeringen skulle göra en översyn av artskyddsförordningen. Men regeringen funderar fortfarande på förslaget.

I början av sommaren begärde Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att regeringen ska utreda artskyddsförordningen. Men något svar från regeringen har ännu inte dykt upp, inte mer än att regeringen fortfarande funderar. "Frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordningen ska genomföras bereds  i Regeringskansliet." skrev miljöminister Karolina Skog (MP) nyligen i ett svar på en skriftlig fråga från riksdagsledamot Saila Quicklund. 

Tillämpningen av artskyddsförordningen är en stor källa till missnöje i skogsbrukarleden. Skogsbruket anser att konsekvenserna av hur förordningen tillämpas leder helt fel och orsakar stora bortfall av intäkter.

Och inte heller Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket är tillfreds med situationen. Myndigheternas gemensamma skrivelse till miljö och energidepartementet samt till näringsdepartementet, undertecknad av generaldirektörerna Herman Sundqvist och Björn Risinger, hade den talande rubriken "Artskyddsförordningen bör utredas för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker".

Login