Principiellt fall prövar gränsen för ökade utsläpp i vatten

Är det möjligt att öka utsläppen av särskilt förorenade ämnen i redan påverkade vatten? Under onsdagen tog Mark- och miljööverdomstolen upp ett fall som kan påverka villkoren för framtida miljötillstånd. Samtidigt pågår en process där ytterligare steg på EU-nivå kan förändra spelreglerna igen.

Anläggningen skulle placeras i hamnområdet i södra Helsingborg. <br>
Anläggningen skulle placeras i hamnområdet i södra Helsingborg.
Foto: Johan Nilsson/TT
Jacob Hederos

På onsdagen inleddes förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen om Ragn-Sells ansökan att anlägga en återvinningsanläggning från avloppsslam av bland annat fosfor. Bolaget har överklagat, och fått prövningstillstånd, efter att först ha nekats tillstånd av Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Bolaget hänvisar till att anläggningen, som mottagit stöd från Klimatklivet, ger såväl stor resurshushållningsnytta som klimatnytta, samtidigt som den endast leder till försumbara utsläpp i de lokala vattnen i södra Helsingborg.

Men Mark- och miljödomstolen ansåg att det är svårt att tillföra ytterligare påfrestningar av de aktuella ämnena som klassas som ”särskilt förorenade”, då statusen för dessa i de aktuella vattnen redan befinner sig i den sämsta klassen i sammanhanget och därmed inte kan tillåtas få ytterligare påfrestningar. 

0:000:00