Polisen och försvarsmyndigheterna slipper spara el

Från och med oktober måste de statliga myndigheterna rapportera in sin elförbrukning och elbesparingsåtgärder till Energimyndigheten varje månad. Men kravet gäller vare sig Polismyndigheten eller försvarsmyndigheterna.

Överbefälhavare Micael Bydéns myndighet ingår inte i krisuppdraget. Försvarsmakten och de övriga försvarsmyndigheterna omfattas inte av skyldigheten att rapportera in sin energiförbrukning samt genomförda energibesparingar till Energimyndigheten.
Överbefälhavare Micael Bydéns myndighet ingår inte i krisuppdraget. Försvarsmakten och de övriga försvarsmyndigheterna omfattas inte av skyldigheten att rapportera in sin energiförbrukning samt genomförda energibesparingar till Energimyndigheten. Foto: Jens Ökvist/TT
Johanna Alskog

Ett av S-regeringens sista beslut före valet var att ge 198 statliga myndigheter i uppgift att varje månad rapportera in sin elanvändning.

– Staten måste gå före och visa vägen, kommenterade civilminister Ida Karkiainen (S) inför beslutet.