Oppositionen vill ändra regeringslinje i Århus-fråga

MILJÖINSYN. En majoritet i miljö- och jordbruksutskottet oroar sig för de föreslagna förändringarna i EU:s Århusförordning och anser att regeringen ska säga nej. Men regeringen försöker hålla emot.

Rätten att få insyn och pröva miljörelaterade beslut ska stärkas i EU. Men riksdagspartierna är inte eniga om konsekvenserna. <br>
Rätten att få insyn och pröva miljörelaterade beslut ska stärkas i EU. Men riksdagspartierna är inte eniga om konsekvenserna.
Foto: Pixabay
Jacob Hederos

EU-kommissionens förslag till förändringar av Århusförordningen skulle kunna leda till fler myndighetsprocesser som tar både tid och resurser i anspråk, vars konsekvenser inte är tillräckligt utredda.

Det anser M, KD, C och SD i miljö- och jordbruksutskottet. De ser en ”uppenbar risk” med förslaget att icke-statliga aktörer, såsom miljöorganisationer, lämnar samverkansprocessen och använder sina utökade möjligheter att ompröva förvaltningsåtgärder.