Ola Johansson (C): Djurrättsaktivister hotar demokratin

DEBATT. Några aktivister inom djurrättsrörelsen tvekar inte att hota människors liv för att rädda djurens. Deras hängivenhet påminner om terroristers och nynazisters, skriver Ola Johansson (C) som anser att regeringen måste agera för att skydda svenskt lantbruk och dess företagare.

Ola Johansson (C)
Riksdagsledamot


Maten och sättet den produceras på har blivit föremål för angelägen debatt. Sverige har sträng lagstiftning med kontroller av det mesta som sker på betesmarker, i ladugårdar och stall. Det är samtidigt konkurrens om priset på slutprodukten.

Köttkonsumtionens klimatpåverkan, hälsotrender och veganismens frammarsch är andra faktorer som påverkar människors attityder till näringen och bonden som företagare.

Djurens parti – mot människan

När vägen från ladugården till livsmedelsaffärens kyldisk är lång påverkas vår relation till lantbruket och djurens roll i människans tjänst. Sedan urminnes tider har vi varit helt beroende av djuren, att kunna hålla dem i fångenskap, använda dem som arbetsredskap, ge oss livsmedel, material till kläder, vara sällskap och hålla vakt. Bara för 100 år sedan fanns det tamdjur av olika slag, såväl i städerna som på gårdarna.

Har det varit fel? Borde vi tänka och agera annorlunda nu? Djurens fri- och rättighet har på senare år engagerat allt fler. Alla djur ska befrias från fångenskap, oavsett deras förutsättningar att klara sig i naturen. Några aktivister inom djurrättsrörelsen vill med olagliga medel ta djurens parti – mot människan. De tvekar inte att hota människors liv för att rädda djurens.

Påminner om terrorister

Aktioner drabbar ridskolor, kyckling- och pälsdjursuppfödare, nöt- och grisbönder, forskningsverksamhet, myndigheter samt jägare. Aktivisternas sätt att arbeta och deras hängivenhet påminner om terroristers och nynazisters. De är ett hot mot vår demokrati och yttrandefrihet. Var fjärde lantbruksföretagare uppger att de känner oro över att utsättas för hat och trakasserier.

Trakassera och hota

Djurrättsaktivister nöjer sig inte med att opinionsbilda och demonstrera. Att leva som man lär innebär för dem att de måste befria djuren från fångenskapen och om det är möjligt, trakassera och hota deras husbonde.

Företrädare för djurrättsorganisationer som utåt sett tar avstånd från aktivism, uppmuntrar till intrång och menar att ändamålet med att olovligt fotografera i stallar helgar medlen. Staten och näringslivet måste agera kritiskt till djurrättsrörelsens metoder när stöd delas ut och samarbeten inleds.

Att maskera sig ska inte utgöra ett skydd. Det underlättar för förövarna när de kan skylla på varann, utebli från förhör och påstå att de inte varit på platsen. Det måste bli möjligt att åtala dessa personer för intrång, i såväl den fysiska som privata sfären.

En särskild brottskod

Där viktigt att polis och domstolar förmår hantera de brott som begås av militanta djurrättsaktivister, varhelst de uppträder. Det behövs en samordning hos polis och åklagare så att alla anmälningar hamnar på ett ställe. Intrången utförs av samma gärningspersoner på olika platser. En särskild brottskod för djurrättsrelaterad kriminalitet skulle underlätta samordning av utredningsarbetet mellan polismyndigheter i olika delar av landet.

Jag förväntar mig att justitieminister Morgan Johansson (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) är tydligare och agerar kraftfullare för att skydda svenskt lantbruk och dess företagare.

Forrige artikel "Regeringen måste inkludera sjöfarten i omställningen" Næste artikel "Fem klimatskadliga subventioner som bör tas bort"