Fem kronor dyrare hämtkaffe med ny engångsskatt

ENGÅNGSSKATT. För att minska nedskräpningen ska en kaffe i engångsmugg bli fem kronor dyrare och en förpackning för livsmedel sju kronor dyrare, enligt ett nytt skatteförslag. Men näringslivets representant i utredningens expertgrupp, skattejuristen Robert Lönn, anser att ett pantsystem vore bättre.

Glass, snacks och godis kommer undan en skatt för engångsartiklar, enligt det förslag som utredaren Anders Bengtsson presenterade för regeringen på måndagen. Den nya skatten ska enbart omfatta engångsartiklar av två typer: Muggar och livsmedelsbehållare, fem kronor för en mugg och sju kronor för en livsmedelsbehållare.

Med en livsmedelsbehållare avses en behållare "som är avsedd att användas för livsmedel som konsumeras direkt, på försäljningsstället eller på en annan plats".

Enligt utredningens beräkningar kan statens skatteintäkter bli mellan 2,6 och 3,8 miljarder kronor från den nya skatten, beroende på hur stor effekt skatten får på konsumenternas köpbeteenden samt om man samtidigt antar att kostnaden helt och hållet vältras över på konsumenten.

Login