Ny dansk ö får länsstyrelsen att slå bakut

GRANNSÄMJA. Länsstyrelsen i Skåne vill stoppa Danmarks planer på en ny ö utanför Köpenhamn. Havs- och vattenmyndigheten däremot ser ingen risk för att öbygget skulle leda till några betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser.

De danska planerna på en ny ö utanför Köpenhamn – Lynetteholmen – har möts av motstånd och invändningar även i Danmark. Ön ska byggas med utfyllnadsmassor, klimatsäkra staden samt är ett sätt att möta befolkningsökningen i Köpenhamnsregionen.

Men från den svenska sidan av sundet hörs ilskna protestrop. Det är Länsstyrelsen i Skåne som å det bestämdaste motsätter sig bygget av den nya danska ön i Öresund. I ett yttrande om miljökonsekvensbeskrivningen skriver Länsstyrelsen i Skåne:

"Länsstyrelsen motsätter sig att tillstånd lämnas till den ansökta verksamheten. Länsstyrelsen ser inte att åtgärdens påverkan på miljön berättigas av de allmänna intressen som motiveras."

Login