Naturvårdsverkets gd: Överklaga inte fjällskogsdomarna

FJÄLLSKOG. Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen bör inte överklaga de fem domarna om ersättning vid nekat avverkningstillstånd i fjällnära skog, utan låta domarna ligga fast. Det skriver Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i en debattartikel i Land Skogsbruk.

"Efter att ha övervägt frågan några dagar blir mitt samlade råd: Låt domarna ligga fast." Det skriver Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i en debattartikel i Land Skogsbruk. med anledning av de fem domar som nyligen kom från Mark- och miljööverdomstolen.

Tiden är mogen för ett nytt och bättre sätt att jobba med naturskyddsfrågor i fjällnära skogar. Det skriver Risinger som anser att domarna skapar den klarhet som behövs att det är därför onödigt att driva frågan vidare till Högsta domstolen.

Enligt Björn Risinger är domarna välavvägda och rimliga, tydliga samt ger en bra grund att stå på för Skogsutredningen:

Login

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Varför skall skogsbruk inte bedrivas i de fjällnära skogarna?

  Enligt EUs mål bör 20% av skogen skyddas. I Sverige skyddas redan 30% på olika sätt. Varför fortsätter då statsbyråkratin att hävda att mer måste skyddas? Jo man menar att det finns en snedfördelning. Det skyddas massor av skog i Norrlands inland och för lite i södra Sverige. En stor del av det som skyddas i Norrland är just fjällnära skog som till stor del består av gran. Varför skall man då skydda ännu mer?
  Om klimatprognoserna är riktiga kommer stora delar av fjällskogarna bli högproduktiv skogsmark som behövs för att binda koldioxid. Dessutom kommer gammal oväxtlig granskog att angripas av granbarkborre i ett varmare klimat.
  Om Naturvårdsverket tror på de klimatprognoser man hävdar i andra sammanhang kommer den fjällskog man nu vill "skydda" att vara borta inom 50 år samtidigt som man inte förberder hur man skall kunna bruka nya miljontals ha skog i Norrlands inland. Om klimatkatastrofen kommer snabbt måste man ha program för återbeskogning med lämpliga trädslag.
  Det är bättre att ha ett program för successiv förnyelse av skogen i Norrlands inland än att lägga skogen i malpåse och stå handfallen när klimatförändringarna bli verklighet. Det skyddas för mycket skog i Norrlands inland och det kan få katastrofala följder i framtiden.