Myndigheternas utmaning: Hitta nya havsområden för vindkraft

Regeringens beslut om havsplaner möjliggör utbyggnad av 30 terawatttimmars elproduktion. Samtidigt får Energimyndigheten i uppdrag att peka ut nya områden för det tredubbla. Det är ett uppdrag som kan bli riktigt svårt, enligt Lars Andersson på branschorganisationen Energiföretagen.

Vindkraftverken i vindkraftsparken Lillgrund, söder om Malmö.
Vindkraftverken i vindkraftsparken Lillgrund, söder om Malmö.Foto: Johan Nilsson/TT
Johanna Alskog

Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner hann ligga på miljödepartementet i två år – men stridsfrågan om utrymmet för havsbaserad vindkraft rörde sig aldrig framåt. När klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) och energiminister Khashayar Farmanbar (S) på tisdagen presenterade beslutet om Sveriges första havsplaner landade det utpekade utrymmet för förnybar elproduktion på 20-30 terawattimmar.

EU kräver havsplanering

EU antog år 2014 ett direktiv om havsplanering som ställer krav på länderna att införa havsplanering. Kraven innebär att alla berörda länder senast år 2021 ska anta havsplaner.

Detta att jämföra med 23-31 terawattimmar i de förslag på havsplaner som Havs- och vattenmyndigheten lämnade över till regeringen i december år 2019 och där myndigheten tydligt redogjorde för att mer inte var möjligt, då Försvarsmakten satte sig på tvären. Det vill säga att det fattades ganska mycket till de 50 terawattimmar som Energimyndigheten anser krävs för att nå målet om 100 procent förnybar energiproduktion till år 2040.

Men regeringen har siktet inställt långt högre än att öka elproduktionen till havs med 30 terawattimmar, det förklarar Strandhäll vid pressträffen.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00