Myndigheternas utmaning: Hitta nya havsområden för vindkraft

Regeringens beslut om havsplaner möjliggör utbyggnad av 30 terawatttimmars elproduktion. Samtidigt får Energimyndigheten i uppdrag att peka ut nya områden för det tredubbla. Det är ett uppdrag som kan bli riktigt svårt, enligt Lars Andersson på branschorganisationen Energiföretagen.

Vindkraftverken i vindkraftsparken Lillgrund, söder om Malmö.
Vindkraftverken i vindkraftsparken Lillgrund, söder om Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT
Johanna Alskog

Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner hann ligga på miljödepartementet i två år – men stridsfrågan om utrymmet för havsbaserad vindkraft rörde sig aldrig framåt. När klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) och energiminister Khashayar Farmanbar (S) på tisdagen presenterade beslutet om Sveriges första havsplaner landade det utpekade utrymmet för förnybar elproduktion på 20-30 terawattimmar.

EU antog år 2014 ett direktiv om havsplanering som ställer krav på länderna att införa havsplanering. Kraven innebär att alla berörda länder senast år 2021 ska anta havsplaner.