Myndighet vill se ökad kunskap om farliga färger

FOLKHÄLSA. När Kemikalieinspektionen granskade ett femtontal färgerna visades det sig att majoriteten av produkterna innehöll allergiframkallande ämnen. Nu måste kunskapen bland yrkesmålare öka, anser myndigheten.

Hudallergier hos yrkesmålare har ökat kraftigt sedan färger baserade på lösningsmedelsbaserade färger bytts ut mot vattenbaserade. Anledningen är att de vattenbaserade färgerna innehåller konserveringsmedel som är allergiframkallande.

Samtidigt visade Kemikalieinspektionens granskning att majoriteten av färgerna var korrekt märkta och förutom i tre fall stämde företagens uppmätta halter överens med Kemikalieinspektionens. Det tyder på att kunskapen hos yrkesmålarna måste öka och att skyddsutrustning i högre utsträckning måste användas.

Trots att färgerna innehöll kraftigt allergiframkallande ämnen var flera av förpackningarna märkta med Astma- och Allergiförbundets märkning Svalan. Det beror på att märkningen inte avser de som använder färgen, utan att färgen inte är allergiframkallande när den väl sitter på väggen. Detta kan vara missvisande för många yrkesmålare.

Login