Muf: C är emot kärnkraft för att ta MP:s väljare

SLUTREPLIK. Centerpartiet och Cuf fokuserar på att ta MP:s väljare. Samtidigt kommer varning efter varning om vad konsekvenserna av att lägga ner kärnkraften kan bli, skriver sju distriktsordförande för Muf.

Det är roligt att se att Ida Alterå och Cuf försöker påverka den faktiska klimatutvecklingen då detta inte varit syftet med Centerpartiets politik tidigare.

I Centerpartiets eftervalsanalys står att "miljöfrågorna är mer hjärta än hjärna" och att ni bör bejaka den "moraliska dimensionen" i miljöpolitiken. Alltså vill man ha miljöpolitik som i första hand känns bra men inte nödvändigtvis ha någon effekt – symbolpolitik helt enkelt.

Överlägset dyraste

För att klara de klimatutmaningar som vi står inför krävs mer hjärna och mindre symbolpolitik. I dag läggs miljarder i investeringsstöd åt solkraft och vindkraft för att få fler att investera i dem. Samtidigt görs allt för att försvåra för kärnkraften.

Att då säga att "den fria marknaden inte vill ha kärnkraft" visar på hur lite man kan om fri marknad.

Energikommissionen skrev för tre år sedan en utredning om kostnaderna för nya elproduktionsanläggningar i Sverige. I den framgår att när skatter, avgifter och investeringsstöd exkluderas är storskalig vattenkraft, vind på land och sedan kärnkraft de billigaste energikällorna med en kostnad mellan 46 till 54 öre per kilowattimme. Olika typer av solkraft är det överlägset dyraste.

Ta MP väljare

Trots alla subventioner till andra energislag och hinder för kärnkraften så står kärnkraften sig stark i marknaden. Företagen Vattenfall och Uniper lyfter återigen behovet av planerbar kraft i framtiden och ser kärnkraften som en viktig del i att möta både ett ökat behov av el samt klimatutmaningarna.

När vattenfall redovisar koldioxidutsläppen från de olika energikällorna framgår tydligt att kärnkraft är det mest klimatsmarta. Att då investera i andra energimedel är alltså dåligt för klimatet både kort och långsiktigt. Har man däremot som syfte att ta miljöpartistiska väljare framstår centerns försök att utdöma kärnkraften fullt förståelig.

C:s symbolpolitik

Medan Centerpartiet och Cuf fokuserar på att ta miljöpartistiska väljare kommer varning efter varning om vad konsekvenserna av att lägga ner kärnkraften kan bli.

Svenska kraftnäts tekniska direktör Ulf Moberg varnar för Sveriges möjlighet att ha tillräckligt med el under vinterhalvåret. Det då Sverige håller på att ersätta planerbar energi som kärnkraft med förnybar väderberoende produktion som sol och vind.

En politik som inte säkrar klimatsmart, marknadsmässig och stabil energi – läs kärnkraft – riskerar att leda till att Sverige likt andra länder kommer få importera oerhört klimatskadlig el från Polen eller Ryssland. Den svenska marknaden behöver mer kärnkraft – inte mer centerpartistisk symbolpolitik.


Douglas Thor
Distriktsordförande, Muf Jönköpings
Johannes Thernström
Distriktsordförande, Muf Blekinge
Erik Berg
Distriktsordförande, Muf Skåne
Charlotte Carlgren
Distriktsordförande, Muf Kalmar
Matilda Ekeblad
Distriktsordförande, Muf Östergötland
Carl Ekvall
Distriktsordförande, Muf Halland
Anton Olsson
Distriktsordförande, Muf Kronoberg

Beslutskedja: Översyn av energipolitiken

6/3
2015
9/1
2017
24/1
2018
9/3
2018
21/3
2018
12/4
2018
12/4
2018
12/4
2018
29/5
2018
7/6
2018
7/6
2018
7/6
2018
13/6
2018
5/12
2019
2/6
2020

Forrige artikel Djurens rätt: Kommuner och regioner måste halvera köttkonsumtion Djurens rätt: Kommuner och regioner måste halvera köttkonsumtion Næste artikel "Nya byggregler snedvrider konkurrensen mellan värmeslagen"
Balansgång för Bryssel när vetohot lyfts om taxonomin

Balansgång för Bryssel när vetohot lyfts om taxonomin

NATURGAS. Inom såväl EU-parlamentet som rådet pågår nu politiska förhandlingar för att kunna pressa fram detaljändringar i taxonomin genom att hota med veto. Men flera förhandlare tvivlar på de reella möjligheterna att blockera förslaget.