Svensk Solenergi: Det saknas incitament att installera solel i Sverige

REPLIK. När du använder el som du producerat själv borde du inte behöva betala elskatt på den. Du har betalat moms när du köpte anläggningen, skriver Anna Werner vid Svensk Solenergi.

Anna Werner
Vd, Svensk Solenergi


Solkraft, som i dag står för ynka 0,3 procent av Sveriges elproduktion utgör tydligen ett sådant potentiellt hot att Muf måste gå ut och dissa solen offentligt.

Ungdomsförbundet lyfter fram att elbehovet ökar, men vill ändå direkt avfärda ett kraftslag som kan hjälpa till med att lösa problemet.

Egen produktion

Många vill att vi ska gå över till en helt förnybar elproduktion, andra (Muf) att den bara ska bli fossilfri. De flesta säger att varje energislag bör överleva på egna meriter, det vill säga klara sig utan subventioner.

I den kontexten tycker Svensk Solenergi att solen bör få konkurrera med sin specifika fördel, nämligen att den kan producera elen precis där den behövs, nämligen i byggnaden.

Detta vet de 30 000 småhusägare som har egen elproduktion på taket. Men det finns också företag som skulle kunna täcka hela eller delar av sin elanvändning med egen elproduktion.

Att betala skatt igen

Elskatten är rekordhög i Sverige, långt högre än momsen. När du som kraftproducent använder el som du producerat själv, borde du inte behöva betala elskatt på den. Du har betalat moms när du köpte anläggningen.

Du ska inte behöva betala skatt igen bara för att du också använder din installerade anläggning. Det vore ju som att ta betalt när någon använder sin egen inköpta tröja eller som att ta betalt av den som odlar och äter sina egna morötter.

Saknar incitament

Men för större fastighetsägare är det tyvärr så i dag. Så fort du har en solanläggning som är större än 255 kilowatt måste du nämligen betala elskatt på din egen elanvändning. Trots att du tack vare din elproduktion minskat din köpta el och avlastat elnätet.

Det gör att ägare av lagerlokaler, sjukhus och andra byggnader med platta tak saknar incitament att installera solel i Sverige. De måste betala lika hög elskatt på den el som de själva producerar som på den el de köper över elnätet, 34,7 öre per kilowattimme.

Därmed tar skattmasen bort solelens främsta konkurrensfördel gentemot alla andra kraftkällor, nämligen att den kan hjälpa till direkt på den plats där den produceras (i byggnaden).

Elskatt i andra länder

Kina har tagit bort elskatt på egenproducerad elanvändning. Det är därför du ser tak efter tak med solceller när du flyger in över ett kinesiskt industriområde. De flesta av världens solcellsfabriker ligger till exempel i Kina och är täckta med solceller.

Norge har precis som Sverige som huvudregel elskatt på varje använd kilowattimme, men inte på den el man producerar själv. Samma i Frankrike. Och Finland låter dig slippa elskatt på de första 800 megawattimmarnas förbrukning så länge du producerat dem själv. 

Ta bort gränsen

Svensk Solenergi håller med Muf om att Sverige inte ska syssla med symbolåtgärder. Och, ja, vi har också gjort analysen att elbehovet ökar. Därför tycker vi att Sverige ska ge solen en chans.

För att få till mer storskalig solelsproduktion måste solen få dra nytta av sin fördel, precis som de andra kraftslagen drar nytta av sina. Muf borde hjälpa oss att få bort 255-kilowatt-gränsen som hämmar utbyggnaden av solel i Sverige, i stället för att avfärda ett up-and-coming kraftslag innan det fått en chans.

Forrige artikel KD: Prioritera pendlarna framför höghastighetståg KD: Prioritera pendlarna framför höghastighetståg Næste artikel Cuf: Muf måste lägga ner kärnkraftssocialismen Cuf: Muf måste lägga ner kärnkraftssocialismen