Debatt

Muf: Regeringen måste sluta sätta käppar i turbinen för kärnkraften

DEBATT. Det är ansvarslöst att inte agera med krafttag i dagens läge. Bygg ut och modernisera kärnkraften i Oskarshamn och Ringhals, skriver sju distriktsordförande för Moderata ungdomsförbundet.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nyligen rapporterade Världsmeteorologiska institutet att de senaste fem åren varit de varmaste som någonsin uppmäts samt att nivån av koldioxid i atmosfären slagit nya rekord.

Detta är skrämmande, särskilt med vetskapen om att framtiden sannolikt inte ser ljusare ut om vi inte gör något drastiskt. Samtidigt ser vi hur regeringen verkar för att lägga ner Sveriges kärnkraft. Klimatet är vår tids ödesfråga och för att vi ska klara den behöver vi mer kärnkraft, inte mindre.

Ansvarslöst

FN:s klimatpanel IPCC har framställt ett antal scenarier av hur klimatet kan komma att utvecklas beroende på i vilken utsträckning mänskligheten lyckas minska sina utsläpp. Samtidigt ser vi hur utsläppen i världen ökar vilket till största del beror på kolkraftverk och förbränning av fossila bränslen.

Att inte agera med krafttag i ett läge som dagens är ansvarslöst.

Möjligt med rätt politik

Regeringens klimatpolitik består främst av kostsamma symbolåtgärder som inte minskar utsläppen.

Regeringens klimatpolitik består främst av kostsamma symbolåtgärder som inte minskar utsläppen. Sverige är ett av få länder i EU som inte har minskat sina koldioxidutsläpp under de senaste åren.

Klimatpolitiken som regeringen fört bidrar även till minskad ekonomisk tillväxt och välstånd där företag stoppas av regleringar att växa samt att det bara blir dyrare att köra bil med höjd bensinskatt.

Kombinationen att öka den ekonomiska tillväxten, och därmed välståndet i landet, och att minska vår negativa klimatpåverkan är högst möjlig om man har en politik för det.

Ett klimatvänligt sätt

Länder som Sverige har en extremt hög elförbrukning per person för att leva en vanlig vardag och för företag att gå runt. Tack vare frihandel och innovation får världen och Sverige varje dag högre levnadsstandard vilket kräver mycket energi.

Sverige har dock lyckats kombinera en hög elförbrukning med låga utsläpp. Detta då elen produceras på ett klimatvänligt sätt genom mycket vattenkraft i norr och kärnkraft i söder.

Sedan år 1970 har Sverige halverat sina utsläpp av koldioxid och nästan tredubblat Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Tillväxt och minskade utsläpp går alltså att kombinera.

Käppar i turbinen

Ser man till resten av världen är det tydligt att enbart de länder med låga koldioxidutsläpp är de som kan ha vattenkraft och länder som har investerat i kärnkraft.

I Europa finns bara ett annat land som når så låga utsläpp från elproduktionen som Sverige och Norge gör. Det är Frankrike. Deras el produceras till övervägande del av kärnkraft.

Regeringens ambitioner är dock tydliga: att stänga ner kärnkraften i Sverige. Genom att subventionera vindkraft och solkraft med miljarder kronor och reglera allt som har med kärnkraft att göra sätter regeringen käppar i turbinen för kärnkraften. Resultatet är att flera kärnkraftsreaktorer i söder, Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 1 och 2, fått stängas ner.

Kräver mer el

I somras rapporterades att flera företag inte fick bygga ut eller öppna upp i södra Sverige. Ett exempel är att Pågen inte fick bygga ut i Malmö. Svenska kraftnät rapporterar att södra Sverige är nära ett tak för elförbrukning. Detta är skadligt för hela vårt samhälle. Färre företag ger färre arbetstillfällen vilket i sin tur ger färre människor självförsörjning och mindre skatteintäkter till skola och omsorg.

Framtiden kommer att kräva ännu mera el. Fler och fler industrier hittar nu sätt att producera mer klimatsmart men det kräver mycket mer el än innan. Transportsektorn är på väg att byta ut den fossila bilflottan till en eldriven sådan vilket ensamt skulle innebära tio procents ökning av elanvändningen.

Tagit minst antal människoliv

För att möta det ständigt växande behovet av mer el är kärnkraft den överlägset bästa lösningen. Tack vare forskare och innovativa människor som Bill Gates är kärnkraften det absolut säkraste, billigaste, stabilaste och klimatsmarta sättet att producera el.

Trots tragiska olyckor som i Tjernobyl och Fukushima har kärnkraft enbart tagit 90 liv per terawattimme. Kolkraft är i dag den mest använda energikällan och orsakar årligen tusentals dödsfall genom luftförorening. Även vind- och solkraft är har orsakat fler dödsfall per terawattimme med 150 liv per terawattimme för vindkraft och 440 liv per terawattimme för solkraft.

Vind- och solkraften är alltså sämre på alla punkter och kommer aldrig kunna bli lika stabil och produktiv som kärnkraften. Därtill är vattenkraften i Sverige extremt välutbyggd redan, således finns det inte överdrivet mycket utvecklingspotential sett till kapacitetsökningar för just vattenkraften.

Regeringen måste satsa

För att södra Sveriges företag och människor ska kunna växa på ett hållbart sätt krävs ny kärnkraft. Vi går just nu miste om arbetstillfällen och utveckling på grund av regeringens oförmåga att fixa klimat- och elfrågan.

För oss är klimathotet och elbristen på riktigt. Regeringen måste sluta sätta käppar i turbinen för kärnkraften och i stället satsa på den. Ett första steg är att bygga ut och modernisera kärnkraften i Oskarshamn och Ringhals.


Douglas Thor
Distriktsordförande, Muf Jönköpings
Johannes Thernström
Distriktsordförande, Muf Blekinge
Erik Berg
Distriktsordförande, Muf Skåne
Charlotte Carlgren
Distriktsordförande, Muf Kalmar
Matilda Ekeblad
Distriktsordförande, Muf Östergötland
Carl Ekvall
Distriktsordförande, Muf Halland
Anton Olsson
Distriktsordförande, Muf Kronoberg
Dokumentation

Foto: Muf/Moderaterna

På bild: Matilda Ekeblad, Erik Berg, Johannes Thernström, Douglas Thor, Carl Ekvall, Charlotte Carlgren och Anton Olsson.E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget