MP vill gå till val på ny köttskatt

KORTNYTT. Kött från djur som fått antibiotika i förebyggande syfte ska beskattas hårdare. Det föreslår Miljöpartiets partistyrelse som hoppas få driva den nya köttskatten som en valfråga.

En ny skatt på importerat kött från djur som fått antibiotika i förebyggande syfte. Det är ett förslag från MP:s partistyrelse till partiets kongress i maj.

Skatten ska utformas så att den inte innebär någon extra kostnad eller annat omak för de bönder som använder antibiotika på ett ansvarsfullt sätt, enligt underlaget från MP:s partistyrelse.

MP ledning vill gå till val på att en utredning för en antibiotikaskatt tillsätts efter valet och finns på plats i slutet av nästa mandatperiod. Förlagan för den nya skatten ska vara den nya kemikalieskatten.

Login