Mona Sahlins vindkraftssamordnare under lupp

PROBLEMLÖSARE. Mona Sahlin inrättade de fyra nationella vindkraftssamordnarna under sin tid som samhällsbyggnadsminister. Nu vill regeringen veta om de fortfarande behövs.

Energimyndigheten får i uppdrag av regeringen att se över systemet med fyra nationella vindkraftssamordnare. Myndigheten ska analysera om det fortfarande finns ett behov av att behålla systemet och – om bedömningen är att behovet finns kvar – så ska myndigheten ge ett förslag på hur uppdraget kan organiseras i framtiden, enligt regeringens regleringsbrev till myndigheten för 2021.

De fyra nationella vindkraftssamordnarna är en funktion som har överlevt förhållandevis många regeringar. Systemet inrättades år 2006, under Mona Sahlins (S) tid som samhällsbyggnadsminister.

– Vindkraftsamordnarna kommer att kunna underlätta samspelet mellan vindkraftproducenter, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå. Ytterligare en pusselbit faller därmed på plats för att utbyggnaden av vindkraft i Sverige ska kunna öka i omfattning, sade Mona Sahlin när de tre första samordnarna presenterades.

Login