Miljötänk präglar investeringar i kommunikationer

BUDGET 2016. I butgetförslaget för transportpolitiken föreslås många åtgärder med miljön i åtanke, bland annat handlar det om en satsning på kollektivtrafik på landsbygden.

Bland nyheterna som presenterats under hösten återfinns investeringar från regeringens sida i väg- och järnvägsunderhållet på landsbygden. I båda fallen investeras 100 miljoner under 2016.

För att ytterligare underlätta för människor att leva och verka på landsbygden föreslår regeringen också en satsning på landsbygdens kollektivtrafik. Regeringen föreslår att en satsning om 200 miljoner kronor för 2016 som successivt ökar till 230 miljoner kronor år 2019.

Regeringen avser också ta fram en nationell cykelstrategi. Inom ramen för cykelstrategin föreslår man också en tvåårig satsning på cykelfrämjande. I pengar handlar det om totalt 100 miljoner kronor med 25 miljoner kronor under 2016 och 75 miljoner kronor under 2017.

Login