Miljöjurist lämnar Kammarkollegiet efter konflikt

MILJÖMÅL. En av Kammarkollegiets miljörättsjurister, Margareta Svenning, lämnar myndigheten efter en konflikt med generaldirektör Gunnar Larsson. Hon ska nu arbeta för miljöorganisationen Älvräddarna.

Margareta Svenning är miljörättsjurist med en bakgrund på bland annat Länsstyrelsen i Skåne. För knappt två år sedan anställdes hon som miljörättsjurist på Kammarkollegiet, det vill säga jurist som driver statens talan i miljömål.

Men Svennings tid på myndigheten blev kort. I juli i år arbetsbefriades hon och i dag, den 1 oktober, upphör hennes anställning.

– Jag har fått sparken. Anledning är att jag som jurist har velat jobba efter lagarna och driva allmänna miljöintressen, säger Margareta Svenning till Altinget.

Login