Malmberg: Mikroplastförbud är ett steg på vägen

DEBATT. Förbudet mot vissa mikroplaster som införs i sommar är ett nödvändigt steg, men det är långt ifrån det sista. Miljöpartiet kommer fortsätta att agera mot plasterna i våra vatten skriver riksdagsledamot Niclas Malmberg (MP).

Av: Niclas Malmberg, 
riksdagsledamot (MP)

Mikroplaster är små plastpartiklar, mindre än 5 millimeter i diameter, som är olösliga i vatten. Mikroplaster utgör den största andelen av allt plastskräp i världshaven. Plast bryts ned väldigt långsamt, samtidigt som tillförseln ökar kraftigt. Det leder till att mängden plast i våra hav hela tiden ökar. Forskningen visar samtidigt att mikroplaster orsakar stora skador på den marina miljön. 

Långsam utfasning

Enda lösningen på problemet är att minska tillförseln av mikroplaster, och ett sätt att göra det är att förbjuda användningen i produkter där mikroplasterna enkelt kan ersättas. Upp mot 40 ton mikroplast beräknas hamna i Östersjön varje år från produkter som duschgel, kroppsskrubb och ansiktsrengöring, produkter där mikroplaster enkelt kan ersättas. Det finns exempel på företag som tar ansvar och ersätter mikroplasten med exempelvis kiseldioxid. Men industrins utfasning är allt för långsam, varför Miljöpartiet drivit frågan om att förbjuda vissa mikroplaster. 

Det förbud som regeringen nu beslutar införa 1 juli i år innebär att företag som vill sälja produkterna i landet måste plocka bort mikroplaster från produktionen, vilket samtidigt skyndar på omställningen i andra länder och öppnar upp förutsättningarna för ett heltäckande förbud i hela EU. I Frankrike, England, Skottland, Wales, Italien, USA och Kanada finns redan förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter som sköljs av, så Sverige hamnar i gott sällskap. Även i Irland, Belgien, Australien, Nya Zeeland, Taiwan och Indien är förbud på gång.

Till skillnad mot större plastskräp finns det med dagens teknik inga möjligheter att fånga upp och samla in den mikroplast som hamnar i hav, sjöar och vattendrag. Därför är det nödvändigt att ta till åtgärder som hindrar att mikroplaster når vattnen. Den växande mängden mikroplaster i haven i dag är ett av de största hoten mot växt- och djurlivet. I Sverige har mikroplaster hittats i arter som blåmussla, havskräfta, torsk, kolja och räkor. Mikroplaster återfinns också i flera svenska sjöar, vilket innebär att förorening av mikroplaster även kan utgöra ett hot mot tillgången till rent dricksvatten.

Parallellt uppdrag

Parallellt med att regeringen inför förbud mot mikroplaster i vissa kosmetiska produkter ges Kemikalieinspektionen i uppdrag att snabbutreda om det behövs ett bredare förbud mot mikroplaster. Särskilda uppdrag kring mikroplaster har också getts till Statens Väg- och transportforskningsinstitut angående hur partiklar från däck- och vägmarkeringar når vattenmiljön, till Naturvårdsverkets angående konstgräsplaner och till Livsmedelsverket angående hälsorisker med plastpartiklar i dricksvatten. 

Det svenska förbudet riktas mot producenterna. Återförsäljare ges möjlighet att sälja ut sina lager fram till den 1 januari 2019. Det förbud som nu införs är ett nödvändigt första steg. Men det är inte det sista. Miljöpartiet kommer fortsätta att kraftfullt agera för att skydda hav, sjöar och vattendrag från plastskräp.

Forrige artikel "Den svenska modellen en katastrof för Jokkmokk" Næste artikel "Synliggör skräpet i nationella avfallsplanen"
Fortsatt pressat på miljödepartementet

Fortsatt pressat på miljödepartementet

VITESHOT. Hot om vite från Arbetsmiljöverket har fått miljödepartementet att förbättra arbetsmiljön, enligt facket. Men departementets egna utredningar pekar på att tjänstemännens arbetsbörda fortsatt är alldeles för hög.
– Jag undrar ärligt över hur det ska gå, säger ST-ordförande Anna Forssblad.