M vill se sänkt skatt på diesel för jordbrukare

KORTNYTT. Moderaterna vill öka de gröna näringarnas konkurrenskraft med en skattenedsättning för diesel inom jord- och skogsbruk. 

Moderaterna lägger fram förslag på sänkt skatt för jord- och skogsbruket. Partiet menar att en skattesänkning på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruket ska kunna stärka konkurrenskraften och förbättra villkoren för de gröna näringarna.

Läs också: Så vill MP skapa förnybar energi med landsbygdsfokus

– För Moderaterna är det självklart att hela landets potential ska tas tillvara. Människor och företag i hela Sverige ska ges möjligheter att växa och utvecklas. Därför sänker vi nu skatten på diesel som används i jord- och skogsbruk, säger Ulf Kristersson i ett pressmeddelande. 

Login