M vill göra det tydligt när regeringen kör över myndighet

LEVANDE SKOGAR. Regeringen gjorde en annan bedömning än Skogsstyrelsen av miljötillståndet i skogen, men utan att det framgick tydligt för riksdagen. Så får det inte gå till i framtiden, anser Moderaternas Jessica Rosencrantz som vill att riksdagen ger regeringen en näsknäpp.

Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz.
Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz. Foto: Fredrik Wennerlund
Johanna Alskog

I veckan var Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger och statssekreteraren Eva Svedling (MP) kallade till miljö- och jordbruksutskottet. Detta med anledning av att det framkommit att regeringen i budgetpropositionen gjort en annan bedömning än Skogsstyrelsen av utvecklingen för miljömålet Levande skogar.

Enligt Skogsstyrelsen är utvecklingen för miljön i skogen neutral, enligt regeringen är den negativ.