M: Sätt ner foten för att skydda det svenska skogsbruket

DEBATT. Regeringen måste lyssna på riksdagsmajoriteten och försvara Sveriges unika skogsbruk när reglerna för hur skogens upptag och utsläpp av koldioxid i EU ska bestämmas, skriver Moderaternas Louise Meijer och John Widegren.

Louise Meijer (M)
Miljö- och klimatpolitisk talesperson
John Widegren (M)
Landsbygdspolitisk talesperson

På global nivå är avskogningen ett stort problem, som leder till omfattande koldioxidutsläpp. Enligt FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation (FAO), bidrar avskogning till 20 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Endast förbränning av fossila bränslen står för en större andel av utsläppen.

Men det beror på en kortsiktig skogspolitik och ansvarslös skogsvård, som inte har några likheter alls med det hållbara skogsbruk som sedan lång tid tillbaka bedrivs i Sverige. I Sverige har skogsbruket i stället en stor positivt klimateffekt.

Olika syn på skog

Sverige och Finland står för över halva EU:s totala skogsareal. Den svenska synen på skogens roll i klimatarbetet skiljer sig markant från den gängse i EU, som enbart betonar inlagring av koldioxid i den befintliga skogen, utan att ta hänsyn till de möjligheter som en brukad skog ger, inte minst genom att ersätta fossilbaserade produkter med produkter från skogen, såväl i Sverige som i resten av Europa och världen.

Mindre självbestämmande  

Nyligen har regeringen presenterat en uppdaterad nationell plan hur för skogens utsläpp och upptag av koldioxid ska rapporteras till EU, i enlighet med den så kallade Lulucf-förordningen.

Planen riskerar att leda till negativa konsekvenser för självbestämmandet över det svenska skogsbruket, genom att de framtida avverkningsnivåerna de facto begränsas. Det skulle försvaga klimatarbetet och sätta käppar i hjulet för den svenska skogsnäringen.

Binder koldioxid

I Sverige är skogens roll central för klimatomställning och Sveriges möjligheter att nå nettonollutsläpp senast år 2045.

Skogen och produkter från skogen, vilka i många fall ersätter fossilbaserade motsvarigheter, binder cirka 55 miljoner ton koldioxid årligen, mer än Sveriges totala utsläpp förra året. Mycket går dessutom på export och bidrar till att sänka utsläppen utomlands.

Inte längre än svensk lag 

Det svenska skogsbruket är världsledande och så ska det fortsätta att vara. Moderaterna har varit pådrivande och samlade tidigare i våras en majoritet i riksdagen för en svensk linje som innebär att nya regler inte går längre än gällande svensk lagstiftning eller försvårar för ett fortsatt aktivt skogsbruk.

Tvärtemot Parisavtalet 

Moderaterna förväntar sig nu att regeringen förhåller sig till majoritetens ståndpunkt när frågan återigen kommer till miljö- och jordbruksutskottet i veckan.

Det vilar ett extra tungt ansvar på samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet att sätta ned foten om inte riksdagsmajoriteten respekteras.

Allt annat är ett hårt slag mot den svenska skogsnäringen och möjligheterna att sänka utsläppen i Sverige och resten av världen. Det skulle vara ett beslut som går tvärtemot de höga ambitionerna i Parisavtalet som just nu förhandlas av världens ledare i Madrid.

Forrige artikel "Det är av yttersta vikt att anslaget till skydd av skog höjs" Næste artikel Debatt: Nödvändigt med ett växtbaserat Sverige 2030 Debatt: Nödvändigt med ett växtbaserat Sverige 2030
Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

INTERVJU. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) inledde sin politiska karriär med att ta fram en ny gemensam fiskepolitik för unionen. Lockas hon av att ge sig in i frågorna igen, med tanke på hur tillståndet ser ut för många fiskebestånd?